Kaple sv. Jana Nepomuckého

V Hradci nad Moravicí se nachází mnoho historických budov, kolem kterých často procházíme bez povšimnutí. Proto bychom vám tyto zajímavé stavby, které byly postaveny před více než 100 lety, chtěli postupně představit.

Jako první objekt jsme se Vám rozhodli představit netradičně kapli sv. Jana Nepomuckého, která se nachází na konci pěší zóny na ulici Podolské v Hradci nad Moravicí.

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1832 na podolské návsi z popudu hradeckého faráře Aloise Leiferta. 

V průčelí kaple jsou instalovány barokní sochy představující sv. Jana Nepomuckého, jemuž byla kaple zasvěcena. Dále je zde umístěna socha sv. Floriána, patrona všech hasičů a socha sv. Šebestiána.

Právě poslední zmiňovaná socha je z těchto třech soch z dnešního pohledu nejvíce zajímavá. Byla zde umístěna z obav před morovou nákazou, která byla v té době velmi rozšířená a stále patří k nejstrašnějším chorobám, které lidstvo zasáhlo. Všechny tyto sochy společně s dvěmi menšími plastikami andělů pochází z 18. století.

V roce 2007 a 2008 byla kaple za finančního přispění místní samosprávy opravena a původní sochy byly zrekonstruovány.

Autor: Alexander Černý