Stříbrné svatební zrcadlo Karla Marii Lichnovského a Marie Croy-Dülmen z roku 1859

V poměrně nevzhledném –  z hrubých prken stlučeném pouzdře spočívá v depozitáři nevšední stříbrné zrcadlo. K dřevěnému pouzdru je zrcadlo upoutáno třemi koženými řemínky, aby nedošlo k jeho poškození a bylo ho možné převážet i na větší vzdálenosti.

Toaletní stolní zrcadlo v bohatém prostříhávaném stříbrném rámu novobarokního tvaru je vysoké téměř 75 cm. Po svém obvodu je zrcadlo zdobeno rytou výzdobou s motivy zavíjeného akantu, který je  proplétán stuhou. V nástavci zrcadla je umístěn prolamovaný alianční knížecí znak představitelů dvou šlechtických rodů – Karla Marii Lichnovského a jeho ženy Marie rozené Croy – Düllmen.

Dřevěné pouzdro zrcadla při pohledu zvenčí a uvnitř (foto P.Havrlant)

Toaletní stolní zrcadlo v bohatém prostříhávaném stříbrném rámu novobarokního tvaru je vysoké téměř 75 cm. Po svém obvodu je zrcadlo zdobeno rytou výzdobou s motivy zavíjeného akantu, který je  proplétán stuhou. V nástavci zrcadla je umístěn prolamovaný alianční knížecí znak představitelů dvou šlechtických rodů – Karla Marii Lichnovského a jeho ženy Marie rozené Croy – Düllmen.

alianční znak rodů Lichnovských a Croy-Düllmen (foto P. Havrlant)

Právě tento aristokratický pár se nechal dne 2. 5. 1859 oddat v Paříži ve zcela novotou se lesknoucím kostele St. Clotilde – prvním novogotickém chrámu, který byl na území Paříže v tehdy novém architektonickém stylu vybudován.

Více o pařížském kostele St. Clotilde na :

https://www.sacred-destinations.com/france/paris-ste-clotilde.htm

Zrcadlo bylo velmi pravděpodobně vyrobeno jako svatební dar u zlatnického mistra Eduarda Schiffera v jeho továrně na stříbrné zboží „Schiffer&Theuer“ ve Vídni na počátku roku 1859. Svědčí o tom rakouská lotová puncovní značka z roku 1860, punc samotného vídeňského stříbrníka, kontrolní puncovní značka města Vídně a v neposlední řadě i část originální továrenské pečeti, kterou firma opatřila samotnou dřevěnou schránu zrcadla.. Stříbro užité na zrcadle má ryzost 13 lotů  = v dnešním značení cca 812,5/1000.

Detail tovární pečeti výrobce zrcadla vídeňské továrny na stříbrné zboží Schiffer&Theuer (foto P.Havrlant)

Zrcadlo se zřejmě po dlouhou dobu nacházelo na zámku Křižanovice (dnes Krzanowitz v Polsku). Svědčí nám o tom notně setřelý, ale dochovaný nápis na dřevěném pouzdře zrcadla, ve kterém je bylo možné převážet. Ostatní dochované nápisy, zbytky pečetí, a pozůstatky adres svědčí o tom, že se převozy děly poměrně často a o samotné zrcadlo bylo náležitě dbáno. Pozoruhodné je, že i na tak dlouhých vzdálenostech (Vídeň, Berlín, Křižanovice, Hradec) nebylo zrcadlo výrazněji poškozeno. Od roku 1904 se zrcadlo přestěhovalo společně se svou majitelkou tehdy již vdovou kněžnou Marií Lichnovskou do Berlína. Zde kněžna bydlela na Roonstrasse 5 ve známé berlínské čtvrti Tiergarten, kde s o ni staral pětičlenný personál. Svědčí o tom na obale zrcadla dochovaná etiketa blízké Berlínské zoologické zahrady – jedné z nejstarších zoologických zahrad na světě založené již v roce 1844.

Detail etikety Berlínské zoologické zahrady na rámu zrcadla (foto P. Havrlant)

Zrcadlo se ocitlo ve sbírkách hradeckého zámku teprve až po smrti samotné kněžny Marie, ke které došlo 1. 4. roku 1915. Zrcadlo muselo být do Hradce nad Moravicí znovu následně převezeno snad společně s dalším soukromým majetkem kněžny ve válečném roce 1915. Zesnulá kněžna Marie Lichnovská byla rovněž převezena do rodového mauzolea v Chuchelné, kde spočinula po boku o 14 let dříve zesnulého manžela.

Zrcadlo po smrti kněžny přestalo sloužit svému účelu. Snacha kněžny – Mechtilda Lichnovská jej snad i pro dřívějšími spory s Marií zcela jistě nepoužívala.

Zrcadlo je dodnes  nádherným dokladem mistrovské zlatnické práce. Je předmětem nepochybně patřícím  Marii Croÿ-Dülmen – kněžně Lichnovské – jediné kněžny o níž dodnes nevíme jak ve skutečnosti vypadala. Nedochoval se žádný portrét, žádná fotografie, žádný obraz, na kterém by byla vyobrazena Dochovalo se jen toaletní stříbrné zrcadlo, ve kterém se tato pro nás neznámá tvář mezi léty 1859 až 1915 shlížela…

Autor: Mgr. Petr Havrlant