Nové chodníky v lokalitě pod Hanuší

Obyvatelé ulic Slezská, Pod Hanuší a Nádražní, tedy lokality pod kopcem Hanuše se 8. listopadu tohoto roku konečně dočkali. V tento den byla dokončena největší investice v této lokalitě, hned po splaškové kanalizaci, za posledních mnoho let, a to rekonstrukce chodníků. Podotkněme, že se jedná o lokalitu našeho města, která se nejvíce rozrůstá.

Chodníky byly z naprosté většiny v havarijním stavu, mnohde chyběly nejen jednotlivé dlaždice, ale celé úseky, někde chodníky vůbec nebyly, obruby se rozpadaly, a některé kanály byly vyloženě nebezpečné. V mnohých částech silnice chyběly obruby úplně, zejména v obloucích křižovatek.

To vše vyřešila rekonstrukce, která začala 9. května 2018 a trvala tedy téměř půl roku. Realizátorem byla společnost NOSTA s.r.o. z Nového Jičína, která vyhrála výběrové řízení s cenou 7 137 000,- Kč bez DPH. Dodejme ještě, že konečná cena projektu je cca 7 215 000,- Kč bez DPH.  Za tyto prostředky bylo kompletně zrekonstruováno cca 2,1 km chodníků. Aby byly informace úplné, je potřeba zmínit, že byla tato investice plně hrazena z rozpočtu našeho města.

Výsledkem jsou chodníky, které výrazně zlepšily komfort občanů této lokality (již se nemusíte vyhýbat volným dlaždicím a blátu) a věřím udělaly radost všem, kteří je užívají.

 

 

„Hloupí“ zastupitelé to zase vymysleli

Vzhledem k tomu, že jsem byl v minulém volebním období jedním ze zastupitelů, který prosadil tuto rekonstrukci, byl jsem také u toho, když se projekt připravoval. Dovolím si tedy osvětlit některé informace, které se konečné rekonstrukce chodníků týkají.

Slyšel jsem již několik názorů, které tvrdily, že se to špatně vymyslelo, že se to mohlo udělat tak, či onak a že, ostatně jako vždy, jsou to ti „hloupí“ zastupitelé, kteří nemají zdravý selský rozum. 

V rámci dopravní komise jsme se zabývali několika variantami řešení, které se následně projednaly. Hlavním důvodem byl fakt, že stávající stav je nevyhovující a automobily, které parkují na ulicích na nich de iure parkovat nesmí. Důvodem je nedostatečná šíře vozovky. 

Projednány byly tyto varianty:

a)    Zúžit chodníky po obou stranách ulic Slezská, Pod Hanuší a Nádražní, a to tak, aby bylo umožněn jak pohyb chodců, tak parkování vozidel po obou stranách a ještě bezpečný obousměrný průjezd vozidel po komunikaci.

Tato varianta byla zamítnuta po konzultaci s dopravním inženýrem, který nás upozornil na fakt, že chodník v případě takovéto přestavby nesmí být podle normy užší než 150 cm.

 

b)   Zrušit chodník na jedné straně ulice (zde zřídit parkování pro vozidla), na straně druhé jej zachovat v šíři 1,5m a zachovat obousměrný provoz vozidel po komunikaci.

Tato varianta byla opět zamítnuta z důvodu stále nedostatečné šíře komunikace pro toto řešení.

 

c)    Zrušit chodník na jedné straně ulice (zde zřídit parkování pro vozidla), na straně druhé jej zachovat v šíři 1,5m a zřídit jednosměrný provoz na komunikaci. Toto řešení by se týkalo „pouze“ ulic Slezská a Pod Hanuší (kolmé na Pod Hanuší vedoucí pod lesem), na ulici Nádražní jednosměrný provoz nebyl možný z důvodu toho, že není průjezdná.

Ulice Slezská by byla jednosměrná ve směru od lesa k poště, ulice Pod Hanuší ve směru opačném s tím, že ve spojce, které tuto ulice propojují v polovině (byly by obousměrné) se mohou řidiči „otočit“.

Tato varianta byla (mimo varianty zachovat vše při starém) vybrána ke zpracování podkladů. Abychom zjistili, kolik vlastně parkovacích míst vznikne, zda to vše vyjde a vůbec má smysl.

 

Proč tedy „jen“ rekonstrukce v původní podobě.

Jako zastupitelé jsme chtěli, aby se chodníky, které byly opravdu v havarijním stavu opravily. Zároveň byla snaha vyřešit také parkování. Bohužel studie ukázala, že získáme na každé ulici vždy „jen“ o 1-2 parkovací místa více než je počet rodinných domů na dané ulici. To bylo zklamáním, protože jsme doufali ve větší počet získaných parkovacích míst.

Bylo to dáno nutností zachovat výhledové úhly z vjezdů k jednotlivým domům, výhledové a nájezdové úhly na křižovatkách. Vše dle aktuálních norem. To vše zapříčinilo, že se zastupitelé rozhodli nerealizovat tuto variantu.

Druhým důvodem byl také fakt výběru, na které straně bude zrušen chodník. Jinými slovy, každý by chtěl, aby u svého domu chodník měl, aby jeho děti nevycházely „přímo“ do vozovky. 

Chodíme tedy po nových chodnících a věřím, že nám vydrží. Zda se v budoucnu tento projekt „opráší“ a bude znovu řešit, nebo se najde úplně jiné řešení uvidíme. Faktem zůstává, že je současný stav parkování automobilů nevyhovující, ale vlastně pořád lepší než na mnohých nových ulicích nejen v našem městě, které jsou čím dál užší, přes fakt, že automobilů v rodinách přibývá.

Možná by stačilo, kdyby si místní obyvatelé své plechové miláčky parkovali na svých pozemcích a ne na ulici. Pak by občas nějaká ta návštěva, co přijede na jedno odpoledne, tak nevadila.

 

Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, z.s.