Oprava silnice u Bohučovic pokračuje

Zejména občany Jakubčovic velice sledovaná oprava silnice, která jim komplikuje cestování se přehoupla do své druhé fáze. Zatáčka u kamenolomu je již dokončena a pokračuje se druhým úsekem o cca 100m výše, směrem na Jakubčovice.

Trochu překvapením pro mnohé je fakt, že zrekonstruovaná silnice je sice zpevněna a odvodněna, ale bohužel v původní šíři. Rekonstrukce tedy vůbec nevyřešila hlavní problém, tím je hlavně bezpečné míjení nákladních automobilů spíše naopak. Zvýšením obrub se docílilo optického zúžení. Težko říci, zda toto byl opravdu záměr projektanta, nicméně ve 21. století takto rekonstruovat silnici, navíc velice vytíženou nákladní dopravou je minimálně zvláštní.

Dalším problematickým prvkem se zdá být odvodnění. Kolem silnice sice vznikly velice hluboké příkopy, ale samotné odvodňovací armatury jsou o průměru 300mm, což se ukázalo jako nedostatečné již při nedávných prudkých deštích, kdy armatury nebyly schopny pojmout množství vody a navíc byly rychle ucpány, což vedlo k přetoku vody do přilehlého domu a na silnici.

Autor: Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, z.s.