Budova městského úřadu a trocha její historie

Mnoho občanů našeho města zná budovu dnešního Městského úřadu prostě jako „Ještěr“, nebo „Starý Ještěr“, zejména nejmladší generaci už toto pojmenováni naopak neřekne vůbec nic. A opravdu už jen pamětníci znají název Hotel Klímek. Pojďme se společně podívat do historie této zajímavé budovy našeho města.

Hotel Klímek

Samotná původní budova dnešního Městského úřadu byla postavena jako hotel s restaurací a kavárnou stavitelem Benediktem Pracným z Branky v roce 1931. Tento stavitel se m.j. podílel na stavbě kaple v Bohučovicích nebo na stavebních úpravách Národního domu v období I. republiky. Stavitel Benedikt Pracný vystavěl budovu pro majitele Antonína Klímka (původem z Otic), který byl původně nájemcem hospody v Brance a následně nájemcem restaurace v Národním domě. Celá honosná dvoupatrová stavba „Hotelu Klímek“ s nárožním arkýřem a vstupem byla stavěna na dluh. 

Hotel Klímek, r. 1931, archiv: Petr Havrlant
Hotel Klímek, r. 1931, archiv: Petr Havrlant

Výhodné umístění na hlavní ulici města a zejména blízkost vlakového nádraží majiteli slibovalo brzké navrácení půjčky, ale opak byl bohužel pravdou. Na počátku 30. let 20. století doznívala léta hospodářské krize a provoz hotelu s hostinskými pokoji, restaurací, kavárnou a garážemi byl minimální. Zadlužený majitel hotelu Antonín Klimek v roce 1934 zemřel. Zadluženou budovy obratem převzal tehdejší Opavský pivovar a nájemkyní v něm se stala vdova po původním majiteli p. Klímková. Po osvobození v r. 1945 se nájemcem hotelu stal její syn Antonín Klímek († 1971). 

Spotřební družstvo Budoucnost – Jednota Opava

Nevíme přesně, kdy došlo k převzetí restaurace a hotelu spotřebním družstvem Budoucnost (známým zejména v období I. republiky), ale stalo se tak nejpozději v roce 1948. Díky politickým změnám došlo v následujících letech k přejmenování majitele na spotřební družstvo Jednota (Opava) a po požáru na konci 50. let i k přestavbě celého hotelu. Tehdy rovněž došlo k přejmenování hotelu na hotel a restauraci „JEŠTĚR“ Stalo se tak zřejmě záhy po smrti slavného českého básníka Petra Bezruče (1867 – 1958), který byl s prostředím Hradce nad Moravicí úzce spjat. 

Hotel Ještěr kolem r. 1965, kdy jej provozovalo družstvo JEDNOTA Opava 
(archiv P. Havrlant)

Právě známá přezdívka básníka Petra Bezruče „Starý Ještěr“ se stala důvodem, aby nově otevřený hotel byl podle tohoto slezského básníka takto pojmenován.  K této slavné přezdívce slezského „barda“ dodnes existují desítky kreseb, tisků, karikatur, pohlednic a knižních ilustrací. Sám básník také ve svých dopisech a na pohlednicích užíval vyobrazení stylizovaného „Starého Ještěra“ vždy s nezbytnou fajfkou v ústech místo svého podpisu… 

V roce 1957 byla m.j. vydána kniha veršů k 90. autora pod názvem 
„Verše Starého Ještěra“ (archiv P. Havrlant)
Symbolická karikatura starého Ještěra z ocelového drátu byla umístěna i na stěně v salónku samotného hotelu. Interiér byl tehdy vybaven módními židličkami zhotovenými v tzv. „bruselském stylu“  dnes velmi ceněnými na starožitnickém trhu  (archiv P. Havrlant)

Hotel a restaurace „Starý Ještěr“ prožíval – díky své strategické poloze od konce 50. let až do r. 1989 vcelku úspěšné období a své zákazníky si vždy našel. Od roku 1989 byl po dva roky hotel rekonstruován Dne 12. února 1991 po dvouleté nákladné rekonstrukci a přestavbě ve výši 12,5 mil. Kčs byl uveden znovu do provozu jako dvouhvězdičkový. Z původní podoby budovy zůstala zachována snad jen ¼. Nově byla vybudována i první nekuřácká restaurace na Hradci, která byla nazvána (opět ve spojitosti s Petrem Bezručem)  – dle jeho básně „Stužkonoska modrá“. 

Stužkonoska modrá není pouze název básně Petra Bezruče, ale také název nekuřácké restaurace v našem městě a v neposlední řadě název pro velkého nočního motýla (Catocala fraxini) z čeledi můrovitých. Je to největší česká stužkonoska a není nijak obzvláště vzácná – je hojně rozšířená po celé Evropě a v Asii.

Přestavěná budova měla ve 2. a 3. podlaží 24 komfortně vybavených pokojů a kuchyni s kapacitou 350 jídel.. Přesto v důsledku změněných hospodářských poměrů ve státě po několik následujících let hotel upadal. Jedním z důvodů byla obrovská hotelová kapacita v samotném městě (Bellaria, Sonata, Červený zámek, autokemp Kajlovec) – v době, kdy zámek v Hradci nad Moravicí byl stále dlouhodobě uzavřený. Od roku 1996 hotel Ještěr jeho dlouholetý majitel – družstvo Jednota Opava – nabízel ke koupi, nejdříve za 22 mil. Kčs, později byla nabízená cena nižší. V roce 1998 byl hotel změněn na penzion a v následujícím roce byla budova uzavřena. V provozu zůstala pouze restaurace v přízemí a nekuřácký salónek. 

Na počátku  21. století doposud došlo k poslední rekonstrukci objektu, kdy se z důvodů restitučních nároků dědiců Dr. Paráka museli z dosavadních nedalekých prostor (budova č. 229 na Opavské ulici) přestěhovat zaměstnanci městského úřadu. V budově se dnes nachází  kromě sídla samotného úřadu rovněž salónek „Stužkonoska modrá“, který je aktuálně využíván k oddávání. Bohužel dnes již restaurace ani pivnice legendárního původního hotelu „Starý Ještěr“ není v provozu a tak také jeho název pomalu upadá v zapomění. Zda se to ještě někdy změní, případně se najde nové uplatnění pro prostory bávalé reastaurace a pivnice uvidíme

Hotel Klímek v roce 1931 vs. Městský úřad v roce 2019
Malá prolínačka hotelu Klímek a stávajícího Městského úřadu

Autor: Mgr. Petr Havrlant, Za lepší Hradec, z.s.

Aktualizace článku: Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, z.s.

(Pozn. : K sepsání článku byly použity informace Ing. Marka Wolfa, Mgr. Ladislava Sonnka a z archivu autora )