Medardský Veľký Javorník

Na Medarda, tedy v sobotu 8. 6. 2019, se uskutečnil již 64. zájezd Skupiny přátel turistiky pod značkou KAVON tur, který zorganizoval Zdeněk Novák ve spolupráci s Janem Petránkem. Letos je to již 40 let, po které p. Novák organizuje tyto originální zájezdy pro hradecké turistické příznivce. Pokud to kalendář dovolí, je právě Medard častým termínem pozdně jarních zájezdů. Kromě nich se organizují zájezdy také na podzim.

Zdeněk Novák začínal s turistikou ve svých 15 letech, kdy vedoucími osobnostmi hradecké turistiky byli Zdeněk Stodůlka, Luboš Martínek, Antonín Halečka a Vilém Bretz. Řada z nich zanechala výrazný otisk ve společenském a sportovním životě obyvatel Hradce.  

Ještě před 20 lety se organizovala pouze jedna trasa pro zdatné turisty. Před cca 15 lety p. Novák reagoval na změnu fyzických dispozic účastníků, kdy se zdatní turisté s přibývajícími léty stali pomalejšími a naopak mladší ještě zdatnějšími. Od té doby organizuje vždy 2 trasy pro zdatné „Kamzíky“ a zasloužilá „Chrobalive kolena“ v jednom zájezdu, což je náročný logistický úkol. Je nutno naplánovat trasy tak, aby se obě skupiny v určený čas setkaly na stejném místě a ve zdraví mohly vyrazit nazpět domů. Trasy nejsou koncipovány stylem pot, krev a slzy. Naopak hlavní organizátor vymýšlí výšlapy zajímavě s výhledy, zajímavým terénem a krajinou a rovněž pamatuje na místa vhodná pro občerstvení a družbu.

Nyní se jelo na Česko-slovenské pomezí, konkrétně na Veľký Javorník. V Karolince autobus zabočil a kolem vodní nádrže Karolinka jsme dojeli až k turistickému rozcestníku Stanovnice – hájovna. Odsud se „Kamzíci“ vydali po turistické žluté do Frňovského sedla. Bylo na první pohled patrné, že v oblasti Beskyd a Javorníků byly dešťové srážky bohatší než v okolí Hradce. Ovšem nám svítilo příjemně sluníčko. Při stoupání jsme se místy nemohli zbavit dojmu, jestli jsme se náhodou neocitli o nějaký ten kilometřík na západ, konktrétně v Jeseníkách na Mravencovce. Cestou jsme totiž minuli několik velkých mravenišť s hustým mravenčím provozem po okolí. V okolí cesty rostly i nějaké hříbky a babky.

Ve Frňovském sedle jsme se ocitli na státní hranici. Po turistické červené jsme pokračovali směrem na Malý Javorník. Jedná se o pohodovou hřebenovku, kterou využívají nejen turisté, ale i bikeři na horských kolech. Zastavili jsme u rozhledny Stratenec, ze které je krásně vidět Lysá hora, Smrk i Radhošť nebo na druhé straně slovenská část Javorníků. Po lehkém občerstvení jsme vyrazili na Veľký Javorník. Cestou jsme se setkali se zdatnějšími zástupci „Chrobalivych kolen“, které kolena nebolela a kteří se vydali na rozhlednu z druhé strany, tedy z našeho cíle přes Veľký Javorník. Cestou byly stále krásné výhledy na Beskydy a za vrcholem Veľkého Javorníku se nachází bukový les s roztodivně pokroucenými stromy. Část Kamzíků pokračovala po červené na křižovatku se zelenou Butorky a do lyžařského střediska Kasárne, kde nás čekal bus. Pár odvážlivců využilo dobré rady a sestoupilo tam po druhé sjezdovce. Všichni jsme se sešli v chatě Bačkárka, kde jsme si dali pozdní oběd, jako třeba chutnou kyselicu a výborné halušky. Tato trasa měřila 12,8 km s vystoupanými 650 metry.

Skupina „Chrobalivych kolen“ se z Kasárne vydala po zelené na Butorky a po červené přes tajemný les na Veľký Javorník. Tady si tito turisté odpočinuli a pokochali se výhledy. Již zmíněné pětičlenné družstvo se pak dále vydalo k rozhledně Stratenec. Většina pokračovala do sedla Gežov a odsud po žluté zpět do Kasárne, kde čekali na „Kamzíky“. Kdo nešel na rozhlednu, ušel 7 kilometrů a vystoupal 200 metrů, zdatnější, kteří na rozhlednu dorazili, ušli 10,6 km a vystoupali 320 m. Součástí zájezdu byla i kočárkářská skupina zahrnující nejmladší účastnice staré 1,5 a 6 let. Vzhledem k omezení jejich dvoustopého vozidla a rychlosti potomstva se vydali z Kasárne po žluté k sedlu Gežov.

Cestou domů jsme se ještě zastavili na Soláni. Někdo si zašel na kávičku, někdo se prošel po okolí, další navštívili informační centrum s výstavou obrazů Lucie Gelemové, případně si odtamtud odvezl nějaký místní suvenýr. Drobotina si užívala na dětském hřišti.

Zájezd se opět povedl, účastníci byli spokojení, počasí přálo a je tak na místě poděkovat hlavnímu organizátorovi Zdeňku Novákovi za realizaci a Honzovi Petránkovi za pomoc s realizací tras.   

Text: Daniel Ševčík, externí redaktor

Fotografie: Zdeněk Novák, Jan Petránek, Daniel Ševčík