Rekonsturkce „Babince“ se připravuje

Jak mnozí víte, naše město zakoupilo na jaře tohoto roku budovu č.p. 308 na Podolské ulici v Hradci nad Moravicí, které se zpravidla neřekne jinak než Babinec.

Zároveň zastupitelstvo města rozhodlo nechat zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci této budovy. V současné době jsou projekční práce v plném proudu. Zpracovatelem projektu je Ing. arch. Jiří Horák, místním občanům známý jako autor projektů rekonstrukce bývalého hotelu Ještěr na městský úřad nebo výstavby sportovní haly při základní škole.

V příloze k tomuto článku naleznete návrhy čelního pohledu budovy, půdorysů prvního a druhého nadzemního podlaží budovy. Připomeňme, že v prvním nadzemním podlaží vzniknou prostory pro knihovnu a informační centrum. Ve druhém nadzemním podlaží vznikne společenský sál pro 120 osob včetně zázemí.

Druhé nadzemní podlaží bude přístupné vedle schodiště i bezbariérově, a to výtahem. Snahou je mimo jiné budově částečně vrátit její původní vzhled. Současná tři okna v prvním nadzemním podlaží budou nahrazena velkými obloukovými okny. Připomíná-li někomu tento prvek budovu Národního domu, neplete se. Je to dáno tím, že na rekonstrukci obou budov se v období I. republiky výrazně podílel architekt Klimek z Kylešovic. O dalším vývoji rekonstrukce budete průběžně informováni.

Připomeňme, že koupě budovy restaurace Babinec společně s odložením velké rekonstrukce Národního domu a její zásadní změny vedly v loňském roce k velkým vášním, které dokonce motivovaly k peticím a protestům. Jak se však zatím jeví byl to krok správným směrem. Uvidíme, až bude rekonstrukce dokončena, jaké budé využití sálu, který našemu městu jednoznačně chybí.

Autor: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
             Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic

Zdroj: www.muhradec.cz

Redakčně upraveno.