Hradečáci v Čechách, a přesto na Moravě

V sobotu 21.9.2019 se uskutečnil 65. zájezd Skupiny přátel turistiky pod značkou KAVON tur pořádaný zkušeným organizátorem panem Zdeňkem Novákem. Obvyklý termín kolem Svatého Václava byl posunut o týden dopředu, což se příznivě projevilo v krásném slunečném počasí.

Tentokrát se jelo do Čech pod Kosířem. Ty leží v srdci Hané nějakých 20 kilometrů jihozápadně od Olomouce. V obci se nachází barokní čtyřdílný zámek, který byl v letech 1708-1716 za kněžny Marie Terezie Antonie z Liechtensteina přestavěn z původní renesanční tvrze. V letech 1958-2005 byl v objektu dětský domov. Od roku 2008 je v majetku Olomouckého kraje, veřejnosti je zpřístupněn od roku 2016 od dubna do října. Na zámku pobýval v letech 1849-1870 jeden z největších mistrů českého romantického malířství a doby národního obrození Josef Mánes. Jedna ze zámeckých expozicí je věnována právě dílu tohoto mistra.

Kromě Mánesovy expozice se v několika místnostech zámku od letošního roku také nachází expozice věnovaná společným filmům otce a syna Svěrákových pojmenovaná Muzeum Zdeňka a Jana Svěrákových. Najdeme v ní exponáty z filmů Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři, Tatínek a Po strništi bos. Muzeum bylo dříve putovní expozicí, ale při převážení docházelo k poškozování exponátů, což je na některých bohužel znát. Svěrákovi hledali vhodné místo, kde by mohla být expozice trvale umístěna. Takové místo našli v Čechách, které se nachází na Moravě. Takže to ani Češi nemají daleko.  

Kolem zámku se rozprostírá na 21,5 hektarech rozsáhlý upravený park. Park se začal vytvářet od roku 1809 v anglicko-čínském stylu. Realizace probíhala až do roku 1936 ve třech etapách. Po dobu realizačních prací došlo k vytvoření spleti cestiček, zvlněného terénu, založení rybníků, výsadbě cizokrajných dřevin z Ameriky a Asie. V parku vznikly stavby jako pseudogotická romantická Červená věž sloužící jako rozhledna, klasicisní Mánesův pavilon nebo jeskyně s drakem. V sousedství zámku byla v roce 1853 vybudována pseudogotická oranžérie. Po roce 1945 park i objekty chátraly. Od roku 1980 začala postupná obnova parku. V  roce 2009 byla vypracována studie, jejímž cílem byla obnova romantické kompozice parku do podoby z druhé třetiny 19.století. V době naší návštěvy v parku a okolí právě probíhaly závody v lukostřelbě.

Po prohlídce zámeckých expozic, parku a drobném občerstvení jsme se po žluté vydali na kopec Kosíř. Ten je místně nazýván Hanácké Mont Blank. Na vrcholu se nachází dřevěná rozhledna z roku 2013 vysoká 28 metrů. Z ní jsou pěkné výhledy na Olomouc nebo Prostějov. Za dobré viditelnosti by se dalo dohlédnout až do Beskyd nebo třeba na bližší Chřiby. Byl trošku opar, ale Holomóc jsme viděli. Okolní lesy byly také bohaté na houby, zejména bedly, klouzky nebo babky. Po žluté jsme pokračovali do Slatinic na vydatný oběd. Po obědě následovala prohlídka lázeňské obce, posezení v cukrárně a návštěva muzea veteránů. To se zaměřuje na značky Mercedes, BMW a KdF převážně z 30. let 20. století. Všechny automobilové a motocyklové exponáty jsou provozuschopné nebo do této podoby restaurovány. Automobily doplňuje řada dobových exponátů. Mě nejvíce zaujal černý Mercedes Benz 320 cabriolet B svou SPZ SS-3. Jedná se o stejný typ, ve kterém 27. 5. 1942 seděl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, když na něj byl spáchán atentát československými výsadkáři Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem. A právě v této podobě je vystavován. Exponáty v muzeu pozitivně nekvitovali pouze muži, ale líbily se i ženám a dětem. 

Výlet se panu Novákovi podařilo parádně zorganizovat, kromě turistického a kochacího rozměru měl i historicko-naučnou část. Dokonce objednávka krásného počasí byla tentokrát plně vyslyšena.   

Text: Daniel Ševčík, externí redaktor

Fotografie: Zdeněk Novák, Jan Petránek, Daniel Ševčík