Příběh 9. - POHÁDKA TENTOKRÁT O VODĚ – bude se šťastným koncem? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Příběh 9. - POHÁDKA TENTOKRÁT O VODĚ – bude se šťastným koncem?

Příběh 9. - POHÁDKA TENTOKRÁT O VODĚ – bude se šťastným koncem?

Publikováno: 14.10.2016

Bylo, nebylo. Kdysi dávno, v městské části Žimrovice, byla zavedena kanalizace na připojení občanům k čističce odpadních vod. Projekt vskutku perfektní, přípojky až k domu, čistička se předala Žimrovickým papírnám, které slíbily, že budou financovat její chod. Až doposud je to krásná pohádka. Pak ovšem nastala realita. V minulém volebním období jsme často slýchávali, jak jsou napojeni občané Žimrovic k čističce, jak mají napojenou dešťovou kanalizaci do splaškové, jak tím vznikají vícenáklady Žimrovickým papírnám. Záležitost se řešila na zastupitelstvu. Zde se však ukázalo, že není snaha (především ze strany zastupitelů ze Žimrovic) situaci řešit. Padl zde i názor jednoho zastupitele, že on ví, že má dešťovou kanalizaci připojenou na splaškovou, ale on za to nemůže, tak mu to bylo provedeno a on požaduje po městu 70 tis. Kč a pak to dá do pořádku. Připadá Vám to směšné? Bohužel, taková je realita. Aby se Žimrovické papírny uklidnily, začaly se dělat za nemalé finanční částky různá opatření, která však nepomohla. Tyto náklady byly financovány z městského rozpočtu, tedy z peněz všech občanů. Požadavek, aby se občané alespoň částečně finančně podíleli na nákladech a také aby se vše vyjasnilo, neprošel, protože prý musí být pro občany respektována sociálně únosná cena.

Uběhly další roky a starostou se stal znovu pan Vícha. A ejhle, jako mávnutím kouzelného proutku bylo vše v pořádku. Na dotaz, zda čističku trápí balastní vody, bylo odpovězeno, že je vše v pořádku. Jak jinak? Přece nebude dělat nějaké zkoušky, kdo z občanů je špatně napojen, to by přece ztratil důvěru občanů Žimrovic.

Mezitím se postavila čistička odpadních vod v Hradci nad Moravicí. Zde je situace úplně jiná. Byl vypracován projekt, občanům se umístila přípojka na hranici pozemků a občané si sami financovali napojení bez ohledu na to, kolik je to stálo. Ale takové byly podmínky dotace. A cena? Opět dotační podmínky. Její nesmyslná konstrukce byla projednána už při žádosti o dotaci. Tak se tedy dovídáme, že byla stanovena nějaká budoucí cena, která se bude zvyšovat o inflaci, ale nikoli roční, jak by se dalo předpokládat, ale každý rok o součet inflací za několik let, tedy její cena nezadržitelně poroste a je jen otázkou, kdy se v našem státě roztočí inflační spirála a jak se to následně projeví v ceně vody u občanů Hradce. Jen doufejme, že to nebude tak brzy, abychom přežili 10 let od zavedení ČOV, protože tento nesmyslný výpočet je dán podmínkami dotace, jejíž udržitelnost po 10 letech končí.

V roce 2015 jsme upozorňovali na skutečnost, že vyšel zákon, dle kterého jsou povinny čističky odpadních vod tvořit fond rezerv na opravy. Na zastupitelstvu byl podán panem Ing. Dosoudilem výklad tohoto zákona a pro obec Žimrovice byla stanovena tvorba fondu ve výši 200 tis. Kč. Aby se nezdražilo stočné, bylo na ZM rozhodnuto, že pro rok 2016 bude tento fond tvořen z rozpočtu města s tím, že to v následujících letech bude jiné. Pro Vaši představu, 200 tis. Kč by znamenalo nárůst stočného pro občany Žimrovic o 9,10 Kč! A to nepočítáme do nákladů peníze, o kterých hovořil Ing. Dosoudil na zastupitelstvu. V případě, že Žimrovické papírny se již nebudou chtít podílet na nákladech z balastních vod, pak by se zdražilo stočné v Žimrovicích o dalších 10 Kč! (Což představuje náklad města ve výši 220 tis. Kč)

Nikomu se nelíbí, když se zdražuje. Otázkou však zůstává, proč se náklady směřující do Žimrovic hradí z rozpočtu města, tedy z kapes nás všech? Navíc rozdíl ve stočném oproti občanům Hradce byl stále okolo 10 Kč. Proč? Platí snad jiná sociálně únosná cena pro obyvatele Žimrovic a Hradce?  Když se nad tím zamyslíte, určitě si odpovíte sami a pochopíte, proč bylo navrženo a schváleno zvýšení stočného o pouhých 5 Kč!