ČT natočila reportáž o parní stříkačce SDH Hradec nad Moravicí - přidána reportáž ! :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

ČT natočila reportáž o parní stříkačce SDH Hradec nad Moravicí - přidána reportáž !

ČT natočila reportáž o parní stříkačce SDH Hradec nad Moravicí - přidána reportáž !

 

Reportáž ze stěhování stříkačky ZDE (začátek v čase 15.30 min.).

Historický úvod

Pro boj s ohněm dlouho chyběla technika, která by splňovala dva základní požadavky – mít výraznější hasební účinnost a byla by schopná rychlé přepravy na místo požáru. Slaměnými či plátěnými vědry a primitivními ručními pumpičkami na vodu nebylo možné čelit větším požárům, a tak v minulosti oheň vznikly z malé neopatrnosti mnohdy zničil i celá města. Až v průběhu 18. století se v českých zemích objevily první koňmi tažené pojízdné hasičské stříkačky s pístovými čerpadly, které přes vahadlo ručním pumpováním pohánělo více mužů. Měly nádrž, do které se musela vědry nosit voda a na oheň stříkaly pevně uchycenou otáčecí kovovou proudnicí nebo koženou hadicí. Koněspřežné ruční hasičské stříkačky se vyráběly až do počátku 20. století a v mnoha menších obcích aktivně sloužily ještě další půlstoletí.

 

Z historie parních koněspřežných stříkaček

Ve 2. pol. 19. století se v USA a v Anglii začaly objevovat první koněspřežné hasičské stříkačky s čerpadlem poháněným parním strojem, se kterými 4 – 5 hasičů dokázalo stříkat do ohně více vody než desítky pumpujících dobrovolníků s větším počtem stříkaček ručních. V Praze se objevila první parní stříkačka 12.8. 1881 dopoledne při veřejné zkoušce a večer při požáru Národního divadla. Byla však majetkem obchodníka, který ji městu nabízel. Obchod se uskutečnil až v následujícím roce.

Koněspřežné parní stříkačky byly ve své době špičkovým strojírenským výrobkem. České země patřily k průmyslově rozvinutým částem Evropy, a tak se zde již v 80. letech 19. století objevily první parní stříkačky domácí výroby. Byly dostatečně výkonné i pro hašení vícepatrových budov a schopné nasazení již 10 minut po zatopení pod kotlem. Byly však hodně drahé, takže si je zprvu pořizovala velká města.

 

Hradecká parní stříkačka - r. 1907

I. slezský dobrovolný hasičský sbor v Hradci - Podolí byl založen r. 1871. Sbor po svém založení dostával od obce Podolí 15 zlatých (30,- Korun), a od obce Hradec 20 zlatých (40 korun), od přispívajících členů 100 zlatých (200 Korun). Od kontribučního fondu sbor obdržel první ruční stříkačku. De facto se jednalo o pouhou dřevěnou nádržku s vahadlem a jednoproudou koženou hadicí, do které se musela voda donášet ručně v kožených vědrech. To činilo pochopitelně značné obtíže. I když sbor zakoupil v letech 1881 a 1890 již koněspřežné dvoukolové , resp. čtyřkolové ruční stříkačky od teplické fy R. Czermak stále sbor pomýšlel na pořízení velmi nákladné, ale daleko výkonnější stříkačky parní.

Po postavení nové hasičské budovy r. 1905 si nakonec sbor dobrovolných hasičů v Hradci - Podolí (dnes Hradec nad Moravicí) pořídil dne 25. 10. 1907 první parní jednocylindrovou koněspřežnou stříkačku od vídeňské firmy Fr. Kenreuter. Její cena byla velmi vysoká 4946,- rakouských korun. Sboru dobrovolných hasičů na ni přispěly obce Hradec a Podolí po 200 korunách a kníže Karel Maxmilián Lichnovský 1000 korunami. Přesto sbor splácel stříkačku po dobu 6 a půl roku. Stříkačka byla vysvěcena dne 2. 11. r. 1907 hradeckým farářem Tomášem Kleinem a kmotrou nově posvěcené stříkačky se stala choť Karla Maxmiliána Lichnovského - kněžna Mechtilda Lichnovská. Parní stříkačka spolehlivě sboru dobrovolných hasičů funfovala po několik desetiletí .

Přesto však díky rozvoji motorizované hasičské techniky se na konci 50. let 20. století stala parní stříkačka neprovozuschopnou a v 60. letech se uvažovalo o jejím odstranění z hasičské zbrojnice. Parta tehdejších zručných zaměstnanců místních Braneckých železáren (kteří byli současné členy hasičského sboru) však dokázala ve svém volném čase parní stříkačku opravit a zprovoznit do funkčního stavu. V její údržbě i prezentaci na různých hasičských soutěžích pokračují i dnešní členové místního hasičského sboru v Hradci nad Moravicí.

I když má dnes tato více než 105-letá babička mezi stříkačkami něco už za sebou, stále se za ní otáčí nejeden příznivec staré techniky, který ji má možnost vidět na příležitostných akcích věnovaných parní nebo hasičské technice. O unikátnosti této stříkačky svědčí i fakt, že v technickém muzeu ve Vídni je vystavena od stejné firmy podobná parní stříkačka, která je však o 4 roky mladší - vyrobena v r. 1911...

 

Výstava věnovaná „hradecké“ parní stříkačce a SDH v Hradci nad Moravicí

V letošním roce bude parní stříkačka fy Fr. Kenreuter Wien r.v. 1907 vystavena od 30.4. - 30.9. 2013 na zámku Hradci nad Moravicí poprvé pro potěchu široké veřejnosti. Provázanost historie zámku a parní stříkačky je více než patrná, a tato „zámecká“ stříkačka (jak byla pamětníky sboru nazývána) se po více než 105 letech vrací na sídlo původních majitelů zámku, kteří na ni před 106 lety velkou finanční částkou přispěli. Výstava bude doplněna zajímavými exponáty z majetku místního SDH, kronikami a informacemi o bohaté historii sboru.

Jestli chcete spatřit parní babičku v celé její kráse přijďte na zámek do Hradce nad Moravicí i Vy...

Hasičské cvičení dle 10. října 1908 : odjezd od hasičské zbrojnice, lezecké cvičení na Bílém zámku v Hradci nad Moravicí, cvičení u Národní školy (sbírka P. Havrlant)

 

Autor: Mgr. Petr Havrlant, NPÚ, ú.p.s. Kroměříž – státní zámek Hradec nad Moravicí, havrlant@ostrava-npu.cz, Za lepší Hradec, o.s.

Fotogalerie: ČT natočila reportáž o parní stříkačce SDH Hradec nad Moravicí fy. Fr. Kenreuter z r. 1907

1 | 2 | 3 | 4 >>

Diskusní téma: ČT natočila reportáž o parní stříkačce SDH Hradec nad Moravicí fy. Fr. Kenreuter z r. 1907

Datum: 19.03.2013

Vložil: Petr Havrlant

Titulek: reportáž ČT v sobotu 23.3. ve 12.00hod.

Rozšířená reportáž o parní stříkačce SDH Hradec nad Moravicí bude odvysílána ještě jednou v obsažnější verzi tuto sobotu 23.3. 2013 ve 12.00 hod. na ČT1 :)