FOTO: Devastace území u vodního toku Záviliší :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

FOTO: Devastace území u vodního toku Záviliší

FOTO: Devastace území u vodního toku Záviliší

Publikováno: 13.7.2013

Přinášíme Vám fotografie ze Záviliší, kde proběhly nepovolené terénní úpravy s pravděpodobným cílem změnit směr toku místního potoku. Při provádění úprav došlo také, ke značnému poškození kořenových systémů stromů rostoucích kolem koryta. Více naleznete ve fotogalerii.

Vyjádření stavebního úřadu v Hradci nad Moravicí zde:

"Stavební úřad zjistil dne 27.6.2013 realizaci rozsáhlých terénních úprav bez příslušného rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu u vodního toku Záviliší. Stavební úřad vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení prací a dne 28.6.2013 zahájil řízení o nařízení odstranění nepovolených terénních úprav. Součástí nařízení bude povinnost stavebníka provést takové úpravy terénu, které povedou v rámci možností k obnovení původního stavu."

Zdroj: www.muhradec.cz

Autor fotografií: Ing Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, o.s.

Fotogalerie: Devastace území u vodního toku Záviliší

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusní téma: Devastace území u vodního toku Záviliší

Datum: 14.07.2013

Vložil: Fejk

Titulek: Kořeny

Vážení přátelé pozor - kořenové systémy odhalila voda a né bagry!!!

Datum: 15.07.2013

Vložil: Mlok

Titulek: Re: Kořeny

To máte pravdu, že některé fotky jsou z původního koryta potoka. To ale asi poznáme ne? Jde o ty kořeny vyrvané ve výkopu. A taky vykácené zdravé stromy. Možná měl ke kácení povolení z LČR. Ale moc bych na to v biokoridoru nesázel.

Datum: 15.07.2013

Vložil: Lukáš Machura

Titulek: Re: Re: Kořeny

Nemyslím, že by potřeboval povolení kácení od LČR, zejména když část pozemku kudy vede výkop a je tam cedule soukromý pozemek vstup zakázán je v majetku města. Nebyl jsem na místě a tedy nevím kde všude bylo kopáno a na kterých pozemcích, ale na prvních fotkách je zřejmé že jde minimálně o parcelu 1210/8, která je v majetku města.

Datum: 16.07.2013

Vložil: Mlok

Titulek: Re: Re: Re: Kořeny

To jsi blbě Lukáši. Musíš blíže k Hradci. Poškodil parcelu 1210/1 která mu nepatří. Patří mu 2026/5 lesní pozemek který měl být zřejmě zavesen i s původním korytem potoka tak, aby mu nahoře vznikl prostor. Domnívám se, že tam chtěl navézt nějakou skládku z výkopu a mít byznys. Dále z mapy bych řekl, že prokopal 2027 ostatní plocha jiná plocha, která mu patří. Dále mu patří 1211/5 koryto vodního toku.

Výkopy provedl v různých parcelách s různým využitím. Nekopal na pozemcích města. Poškodil i soukromý pozemek jiné osoby. Kopal i nahoře nad potokem. I pro nelesní parcely platí pro kácení jistá pravidla. Podle nové vyhlášky už dnes na soukromé oplocené parcele v zastavěném území, tedy i zahradě u domu nepotřebujeme žádné povolení ke kácení stromů. Vyjma stromů jiným způsobem chráněných. Už nemusíme žádat odbor životního prostředí a je jedno, jaký má strom tloušťku. Nastává svoboda majitele, která se mi moc nezamlouvá.

V Záviliší se nejednalo o oplocené, ani území zahrnuté k zástavbě. Takže nevyhověl ani nové vyhlášce o kácení stromů na soukromé parcele......To už je na šetření příslušných orgánů, zda byly stromy likvidovány v rozporu s lesním zákonem či u pozemků nelesních v rozporu s jinými předpisy. A taky tam máme ten biokoridor. Lesní pozemky mohou být využity podle lesního zákona k jiným účelům než k plnění funkcí lesa pouze na základě vydaného povolení příslušným místně přiřazeným úřadem. To už ovšem jsou otázky pro příslušné úřady a je na nich posoudit k čemu došlo a co bylo, či nebylo povoleno. Poškození majetku a práv druhých osob, tak bych dal k řešení policii. Je potřeba přesně specifikovat zasažené parcely a pak jednat jak nařizují předpisy. Doufám, že to zase nevyšumí jen proto, že je to něčí kamarád, nebo že ti co mají konat budou chtít být se všemi zadobře a blíží se volby a je potřeba býti všemi oblíben a tak podobně.

Datum: 16.07.2013

Vložil: Lukáš Machura

Titulek: Re: Re: Re: Re: Kořeny

Já jsem si tak nějak myslel, že by se mohlo jednat o toho pána. Vzhledem k tomu, že tam operoval v době povodní.

Datum: 13.07.2013

Vložil: Zelená žába

Titulek: Prasárna

Neskutečná prasárna provedená navíc ve vyhlášeném biokoridoru potoku v Záviliší. A chybí vám zde fotky obrovského výkopu v terénu nad potokem, kudy pachatel zřejmě měl v úmyslu pomocí nákladních automobilů zavézt původní koryto potoka. Co na to policie? Odložíme? Přehodíme horký brambor jinam?

Datum: 21.07.2013

Vložil: Hana Víchová

Titulek: Re: Prasárna

Opravdu mě zajímá, jak celá kauza dopadne. Zlovůle a samolibost by neměly mít navrch

Datum: 13.07.2013

Vložil: Hana Víchová

Titulek: NEBEZPEČÍ

Dobře, že jste zde fotografie uveřejnili. Domnívám se, že poškozením kořenových systémů stromů došlo k obecnému ohrožení a je zde v první řadě velké nebezpečí úrazu.