Hradecká kronika :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Hradecká kronika

Hradecká kronika

Kroniku má dnes každá obec. Co je v ní napsáno všichni asi tušíme, ale kdo vlastně píše kroniku města a co to všechno obnáší? Položili jsme pár otázek místnímu mladému kronikáři Martinu Sosnovi z Hradce nad Moravicí.

Jak ses stal kronikářem města?

Mnozí Hradečáci myslím vědí, že mým dědečkem byl dlouholetý kronikář našeho města Ladislav Sonnek. Byl to kromě rodičů hlavně on, kdo mě nadchl k zájmu o minulost i aktuální dění v Hradci a jeho okolí. Děda byl kronikářem 30 let a zanechal po sobě úctyhodné dílo. V polovině roku 2004 se musel ze zdravotních důvodů vedení kroniky vzdát. Druhou polovinu roku 2004 dokončila a rok 2005 pak zaznamenala paní učitelka Marie Nováková. Kvůli časovému vytížení se ale pozice kronikářky vzdala. V srpnu 2005 mě oslovil pan místostarosta Karel Hanák. Chvíli jsem sice váhal, protože jsem v té době teprve začínal studium na vysoké škole a nevěděl jsem, jak to budu zvládat, ale brzy jsem souhlasil a od 1. ledna 2006 jsem se stal kronikářem Hradce nad Moravicí.

Kolik kronikářů se již podílelo na tvorbě hradecké kroniky?

Povinnost vést obecní kroniky přinesl zákon z roku 1920. Poté ve všech obcích republiky byly zakládány „pamětní knihy“. To je i případ Hradce, Podolí a dalších obcí v okolí. Pamětní kniha městyse Hradce byla založena v roce 1925 a psal ji obecní tajemník a řídící učitel hradecké obecné školy Adolf Juchelka. V úvodu se obrátil do dějin Hradce od středověku a následně zapisoval zdejší dění v době 1. světové války a za první Československé republiky. Rok 1937 zaznamenal už nový kronikář, opět řídící školy František Paláček. Tehdy samostatná obec Podolí měla vlastní pamětní knihu, kterou psal v letech 1925-1938 obecní tajemník František Jelínek. Doba okupace a poválečné období byly zpracovány stručně v roce 1959 Vilémem a Emou Voždovými, počínaje rokem 1958 psal kroniku Hradce u Opavy učitel Jiří Holuša. V březnu 1974 byl pověřen vedením kroniky – tehdy už města Hradce nad Moravicí – můj dědeček Ladislav Sonnek. Zároveň bylo rozhodnuto, aby se kronika dále psala nikoli ručně, nýbrž na psacím stroji. Děda zpětně zpracoval roky 1972 a 1973 a pokračoval pak ve vedení kroniky 30 let - až do roku 2004! Navíc kroniku od roku 1974 doplnil o fotografickou dokumentaci dění ve městě (tzv. fotokronika) a o dokumentační přílohy. Po paní učitelce Novákové jsem se pak kronikářem stal já.

Co tato práce obnáší?

Kdybych to měl říct úplně lapidárně: úkolem kronikáře je zaznamenat, co se v jeho obci každý rok důležitého událo. Takže bych měl sledovat, co se v celém Hradci nad Moravicí, čili nejen v samotném Hradci, ale také ve všech jeho integrovaných obcích, děje během každého kalendářního roku. Chodím proto na kulturní a společenské akce, a to nejen na ty, které pořádá město, jsem v kontaktu s činovníky spolků, a píšu pak o jejich činnosti, v kronice nesmí chybět ani kapitoly o usneseních zastupitelstva města, činnosti městského úřadu, stavebních akcích, o životu římskokatolické farnosti, škol, atd. Kapitola o počasí vychází ze zápisů o stavu počasí (2x denně teplota a stav oblohy), které pro účely kroniky mi po celý rok zapisuje babička. V dnešní době už nezbytnou součástí kroniky je fotokronika – dělám ji už pomocí digitálních snímků, ze kterých po úpravě v počítači tisknu na fotografický papír jednotlivé listy. Občané si aktuální listy fotokroniky mohou prohlédnout ve vitríně na Opavské ulici mezi poštou a autobusovou zastávkou u nádraží. Další složkou kroniky je tzv. výstřižková služba – na tvrdý papír se lepí vystřižené články z tisku (hlavně z regionálního), které se týkají Hradce nad Moravicí. A aby byl výčet úplný, za pomoci hradeckého informačního centra sbírám plakáty a další dokumentační přílohy. Rád bych na tomhle místě vyzdvihl velkou pomoc rodičů, bratra a babičky, bez jejichž pomoci bych kronikářskou práci nestíhal a nezvládal.

Kolik času ti zabere sepsání událostí jednoho roku?

Nějak přesně se to vyčíslit nedá. Nejvíce práce mám s kronikou vždycky na jaře, když sbírám podklady (dotazníky, výroční zprávy) a potom hlavně přes léto, kdy všechno zapisuju do počítače, takže postupně vzniká korpus tištěného ročníku kroniky.

Při své práci se určitě setkáváš se zajímavými lidmi, kdo na tebe udělal největší dojem a čím?

Díky vedení kroniky jsem se seznámil s řadou lidí z Hradecka. Vážím si toho, že mi ochotně poskytují informace pro potřeby kroniky. Většina občanů, které oslovím, mi požadované podklady a informace dodá včas. Na druhou stranu musím říct, že některé je třeba upomínat, a to třeba i opakovaně. Pár lidí mi dokonce dotazníky, které jsem jim k vyplnění osobně předal nebo e-mailem poslal, vyplněné nevrátilo. Chtěl bych touto cestou připomenout, že sice chápu to, že všichni máme v dnešní uspěchané době málo času, ale že občany nežádám o rozličné informace z nějakého svého rozmaru, ale že tyto informace budou jednou sloužit jako svědectví o době, v níž žijeme, našim potomkům.

Mají občané možnost nahlédnout do kroniky města?

Do posledních ročníků kroniky ne. Ty jsou uloženy na městském úřadě a po určitých letech je přebírá Státní okresní archiv Opava. Zde mohou každému zájemci předložit prvorepublikové či poválečné kroniky. Ale posledních cca 30 let je běžně nepřístupných.

V jaké podobě kronika existuje? (písemná forma-kniha, elektronická podoba,…)

Každý ročník se odevzdává ke svázání ve dvou výtiscích, k tomu jsou samostatně v jedné archivní krabici listy fotokroniky, v dalších nalepené novinové výstřižky a dokumentační přílohy. Přikládám k tomu ještě na DVD všechny fotografie z dění v uplynulém roce a texty kroniky v elektronické podobě.

Utkvěla ti v paměti nějaká zajímavost, která je napsána v kronice?

Obecně mám moc rád prvorepublikové kroniky. Líbí se mi literární styl, jakým jsou psány, a taky to, jak z nich vyzařuje úcta k mladé samostatné republice a jejímu presidentovi T. G. Masarykovi.

Na závěr bych chtěl poděkovat Martinovi Sosnovi za zodpovězení otázek a popřát mu mnoho elánu a sil při sepisování všech událostí pro příští generace.

Autor: (AC) 6.12.2009

Fotogalerie: Hradecká kronika

Upozornění:

Komentáře vyjadřují názory čtenářů nikoliv redakce. Diskuse není redigována či moderována. Redakce serveru neovlivňuje její obsah. Vyhrazuje si však právo příspěvky odstraňovat. Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které jsou neplacenou reklamou a které poškozují jméno serveru www.hradecinfo.cz. U svého příspěvku nezapomeňte uvést jméno a příjmení. Jinak se bude jednat o porušení pravidel a příspěvek bude smazán.

Diskusní téma: Hradecká kronika

Datum: 09.12.2009

Vložil: Lukáš Machura

Titulek: Jen tak dál

Komu čest, tomu čest. Více takových lidí v Hradci a bude jen kvést. Martinovi přeji hodně zdaru.