Kameny jsou zpět v zámeckém parku :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

AKCE
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Kameny jsou zpět v zámeckém parku

Kameny jsou zpět v zámeckém parku

Publikováno: 4.12.2014

Tuto sobotu 29.11. 2014 byla navrácena trojice originálních pamětních kamenů zpět na původní místa do areálu zámeckého parku v Hradci nad Moravicí. Dobrovolnou „brigádu“ zorganizovalo Edukační centrum NPÚ SZ Hradec nad Moravicí. Do prací se v sobotu zapojili členové o.s. Za lepší Hradec, hradeckého odboru Matice Slezské a turistického oddílu TJ Hradec nad Moravicí.

Dovoluji si touto formou všem zúčastněným vyjádřit upřímné poděkování a Vám našim čtenářům trochu poodhalit krátkým textem historii všech tří navrácených kamenů. 

 

Pamětní kámen – „Prinz Bentheims Platz“ – byl před více než 20 lety nechtěně poškozen při údržbě parku traktorem a rozlomen na dvě části. Od té doby spočíval po téměř dvě desetiletí ve spodních konírnách Červeného zámku. Zásluhou p. Tomáše Oršového byl v listopadu tohoto roku odborně zrestaurován a ošetřen. Veškeré práce byly provedeny „sponzorsky“ = zdarma.  Kámen byl opětovně umístěn poblíž východní hradební zdi do prostoru mezi Bílý mostek a Beethowenovo návrší, kde se nacházela původní „Prinz Bentheims Bank“. Pozn. (Bank něm. = lavice)

Kámen tedy svým umístěním upomíná na původní pamětní lavici prince Ferdinanda Otty z Bentheimu (1819-1889) pátého syna zakladatele pruského knížectví v Bentheimu Alexise zu Bentheim und Steinfurt a Vilemíny rozené hraběnky zu Solms-Braunfels. (Knížecí rod dodnes na hradu Bentheim poblíž hranic s Holandskem sídlí.)

Major Ferdinand Otto z Bentheimu a Steinfurtu, štábní důstojník 8. kyrysarského pluku, se v polovině 19. století ocitl v Hradci nad Moravicí jako přítel Roberta Lichnovského a člen Bratrstva sv. Huberta, kdy se účastnil střeleckých soutěží výše uvedeného bratrstva, které mělo své sídlo právě v Hradci. Soutěží se Ferdinand z Bentheimu účastnil spolu se svým kolegou ze štábu, majorem Adolfem Weichs zur Wenne. Tento kyrysarský pluk měl tehdy v mezidobí 1855 až 1859 garnizónu v Prostějově a svůj čas v dobách míru si jeho velitelé mimo jiné krátili návštěvami společnosti v nedalekém zámku Čechy pod Kosířem.  Tam také zajížděli olomoučtí preláti, mj. právě Robert Lichnovský, děkan olomoucké kapituly. Zde se tedy princ z Bentheimu seznámil s Robertem Lichnovským a v letech 1855-1857 se nepravidelně účastnil v Hradci střeleckých setkání odehrávajících se v prostoru zámecké Jízdárny v údolí řeky Moravice.

Princ Ferdinand Otto z Bentheimu und Steinfurtu se později v hodnosti plukovníka stal velitelem 8. kyrysarského pluku po bitvě u Hradce Králové, kde rakouští kyrysníci zaznamenali velké ztráty. Právě za tohoto velitele, v roce 1867 proběhla přeměna 8. kyrysnického pluku rakouské armády na dragounský, neboť ochrana jezdectva kyrysarem byla tehdy již shledána ve vojenských kruzích neperspektivní a zastaralou.             

Druhý z kamenů „Erzherzog Anton Platz“ byl umístěn v bezprostřední blízkosti veřejnosti známého Beethovenova návrší. Jedná se o původní název tohoto místa, které bylo původně součástí pozdně barokního opevnění hradeckého zámku. Po požáru zámku r. 1796 bylo toto opevnění rozebráno a v právě nově zakládaném anglickém parku byla ponechána tato výšina jako výrazná dominanta na hlavní průhledové kompoziční ose parku. Návrší bylo pojmenováno nejpozději v pol. 19. století (ale možná i spíše) po arcivévodovi Antonínu Viktorovi Habsbursko-Lotrinském (1779-1835) osmém synu císaře Leopolda II. a Marie Ludoviky Bourbonské. 

Arcivévoda Anton Viktor Habsbursko-Lotrinský (1779-1835)

 

Ve věku 25 let byl arcivévoda v roce 1804 ustanoven velmistrem Řádu německých rytířů, za něj se naposledy sešla generální kapitula za účasti rytířů z celé rakouské říše. Za aktivní součinnosti kancléře K. L. Metternicha docílil arcivévoda Antonín u svého bratra císaře Františka II. (I.) následnou reorganizaci Řádu, jež započala v roce 1834.

Arcivévoda Antonín často pobýval na cestách – v letech 1828, 1833 se pohyboval mj. právě na Opavsku. Podle odkazů v Kreuzingerově kronice v Opavě pobýval 31. května až 3. června 1828. (Velmistři v Opavě obvykle hromadně biřmovali věřící.) Podruhé do Opavy dorazil 15. srpna 1833, následující dva dny prováděl vizitaci majetku Řádu a svůj tehdejší slezský pobyt v Opavě 18. srpna uzavřel opulentní hostinou.

Dosavadním pátráním v archivech se doposud nepodařilo prokázat fyzickou přítomnost arcivévody na hradeckém panství. Vzhledem k tomu, že se však arcivévoda velmi věnoval přírodním vědám, botanice a zahradnímu umění, je možné, že Lichnovští dobře obeznámení s jeho parky a zahradami pojmenovali jednu z dominant nově vzniknuvšího parku po této výrazné osobnosti věnující se kromě politických záležitostí i zahradnímu umění… 

V roce 1904 v souvislosti s přítomností kněžny Mechtildy Lichnovské bylo na původním „Erzherzog Anton Platzu“ zřízeno pamětní návrší L.v. Beethowena a původní kámen Erzherzog Anton Platz byl odstraněn. Po více než 110 letech byl tento kámen tuto sobotu umístěn zpět na původní místo.

 

Třetí z kamenů „Karl Max Weg“ (Cesta knížete Karla Maxe Lichnovského) je nejmladší (1910) a na rozdíl od ostatních park nikdy neopustil. Bohužel díky neznámým vandalům byl před několika lety shozen ze srázu u tzv. Medvědí skály na tzv. Bukový chodník, kde setrval až do sobotního rána. Kámen byl v sobotu vyzvednut a přemístěn na původní místo poblíž Medvědí skály.  Kámen tak má znovu možnost odkazovat na historickou komunikaci, ke které byl vytvořen. Nápis na něm uvedený „Karl Max Weg nach dem halben Wald 5 km 1910“ upozorňuje kolemjdoucí na vzdálenost 5 km směrem k Půllesu, kam také tzv. Karl Max Weg (Cesta Karla Maxe) – od r. 1910 vedla.  Při dostatku sněhu si můžete v tomto zimním období trasu „Karl Max Weg“ proběhnout sami na lyžích… 

 

V článku bylo využito informací archivářky Zemského archivu v Opavě Jaromíry Knapíkové, které byly zpracovány v rámci grantového projektu NAKI Kulturní krajina v roce 2014

Autor: Petr Havrlant, Za lepší Hradec, o.s.

Fotogalerie: Kameny jsou zpět v zámeckém parku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
***

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí