Lednové mimořádné jednání zastupitelstva města :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Lednové mimořádné jednání zastupitelstva města

Lednové mimořádné jednání zastupitelstva města

Publikováno: 25.1.2017

Lednové mimořádné jednání zastupitelstva města

Možná jste zaregistrovali, možná ne, ale na prosincovém jednání zastupitelstva města (dále jen ZM) nebyl jednak schválen rozpočet města na rok 2017 a také nebylo dořešeno již tolikrát projednávané majetkoprávní narovnání, mezi TJ Hradec nad Moravicí, Městem Hradec nad Moravicí a SK LAMA (LAMA, a.s.).

Z výše uvedených důvodů požádalo sedm zastupitelů o konání mimořádného jednání ZM, které bylo stanoveno na pondělí 23.1.2017. Hlavními body bylo již zmíněné projednání rozpočtu a majetkoprávní narovnání.

 

Majetkoprávní narovnání

Nechci se detailně věnovat samotné problematice jednak proto, že o ní bylo napsáno již dost a také proto, že nechci hodnotit názor žádné skupiny, či strany tohoto poměrně složitého sporu, lze-li to takto nazvat, který se řeší již několik let. Chci se zde věnovat výsledku pondělního hlasování.

Byla odhlasována dohoda o narovnání a souhlasné prohlášení. Tyto dva dokumenty, jak pevně věříme, jsou posledním krokem k tomu, aby byly definitivně narovnány vztahy mezi TJ Hradec nad Moravicí, Městem Hradec nad Moravicí a SK LAMA (LAMA, a.s.). Byly připraveny po vzájemných jednáních všech tří stran s maximální snahou nalézt kompromis.

Výsledkem je, že:

a)      TJ Hradec nad Moravicí:

·         budou vráceny pozemky sportovišť

·         bude TJ vyplacena náhrada za již prodané nemovitosti a komunikace (ty připadnou městu). Takto získané finanční prostředky budou zakonzervovány pro budoucí výstavbu sociálního zázemí a tribuny pro všechny hradecké sportovce

 

b)      Městu Hradec nad Moravicí:

·         připadnou příjezdové komunikace

·         připadnou parkoviště a přístupové komunikace ke koupališti

·         bude pronajato dětské hřiště Vodní hrad za symbolickou 1Kč

 

c)       LAMA, a.s.:

·         již vlastní pozemek pod předzahrádkou u restaurace Sport

·         budou narovnány všechna věcná břemena (jako je vedení kanalizací, apod.)

·         bude mít zajištěn přístup do svého areálu (pozemky města) a parkování u něj

·         bude mít zajištěny další požadavky související s provozem společnosti (optický kabel, apod.)

Jsme pevně přesvědčeni, že se nám podařil zásadní krok, který přinese to, co chceme. Uklidnění situace a výstavbu zázemí pro sportovce. A to i přesto, že bylo toto narovnání odhlasováno těsnou většinou zastupitelů.

Chci zde jasně uvést, že majetek byl vrácen sportovcům (TJ Hradec nad Moravicí) nikoli panu Kuzníkovi osobně, jak je někdy snaha, aby byl tento krok vnímán. Jsme přesvědčení, že majetek patří sportovcům po právu. Je to majetek jimi a dalšími hradeckými občany vybudovaný. Věříme také, že si TJ bude majetku vážit a hospodařit s ním ku prospěchu všech občanů Hradce. To je podle nás také zajištěno tím, že všechny oddíly v TJ mají jeden rozhodovací hlas, ne tedy tak jak to bylo v minulosti, že vždy vše přehlasovali fotbalisti, respektive předseda TJ a jeho výbor. Tím je zde mnohem vyšší rovnováha.

 

Rozpočet města

Rozpočet města byl schválen, a tedy můžeme začít s investicemi. Nechci se zde opět věnovat detailům, ale hlavním investičním akcím, které by naše město měly čekat v letošním roce, případně by měly být alespoň zahájeny. Výčet akcí není úplný, mnoho menších akcí je kryto přímo z jednotlivých kapitol rozpočtu. Velká část akcí je spolufinancována z dotací. Pro více detailů se můžete obrátit na pracovníky MěÚ.

Mimo tyto investice se řeší zásadní úpravy v Národním domě (v loňském roce byly odloženy 3 mil. Kč), konkrétně by se mělo jednat o kompletní výměnu krovů, střechy a rekonstrukci podkroví. Detaily ani rozpočet zatím není připraven. Uvedená akce by neměla mít žádný vliv na provoz kina Orion. Mezi další důležitou akci řadíme přípravu dokumentace pro případnou opravu, rekonstrukci nebo výstavbu smuteční síně a přípravu dokumentace pro rekonstrukce chodníků v lokalitě Pod Hanuší. V této lokalitě bychom také v budoucnu rádi zřídili víceúčelové hřiště pro volnočasové aktivity. Nakonec uvedu ještě dokončení výměny oken a zateplení bytového domu na ulici Opavská, které se zatím odložilo a bude se čekat na vysoutěžení reálné ceny.

Do rozpočtu města byly navedeny tyto investice:

Popis

Předběžná částka

Místo investice

Dešťová kanalizace (havarijní stav)

1 200 000,- Kč

Bohučovice

Dostavba klubovny na Hřišti Bohučovice

300 000,- Kč

Bohučovice

KD Domoradovice – oprava střechy

1 000 000,- Kč

Domoradovice

nádražní budova

560 000,- Kč

Hradec nad Moravicí

výkupy pozemků v lokalitě Pod Hanuší

485 000,- Kč

Hradec nad Moravicí

chodníky Hradec 3. Etapa (na straně u prodejny Oko)

478 000, -Kč (bude financováno dotací)

Hradec nad Moravicí

Revitalizace lokality Městečko

220 000,- Kč

Hradec nad Moravicí

Rekonstrukce elektroinstalace a školní kuchyně MŠ Hradec

3 500 000,- Kč

Hradec nad Moravicí

koupaliště- technologie

1 800 000,- Kč

Hradec nad Moravicí

chodníky – lokalita Na Vyhlídce

150 000,- Kč

Hradec nad Moravicí

oprava bytu na ul. Lidické v majetku města

300 000,- Kč

Hradec nad Moravicí

SDH Jakubčovice auto

1 720 000,- Kč (bude kryto 90% dotací, převedeno z 2016)

Jakubčovice

komunikace Jakubčovice

2 000 000,- Kč (pokračování z roku 2016)

Jakubčovice

zvýšení bezpečnosti – stávající chodníky Jakubčovice + výkup pozemků

3 800 000,- Kč (bude financováno dotací)

Jakubčovice

školka Jakubčovice - střecha

500 000,- Kč

Jakubčovice

cyklostezka Hradec - Kajlovec

2 200 000,- Kč (bude financováno dotací)

Kajlovec

okna, podlaha MŠ Kajlovec

500 000,- Kč

Kajlovec

osobní automobil

390 000,- Kč (bude financováno dotací)

MěÚ Hradec nad Mor.

digitální povodňový plán + veřejný rozhlas

3 800 000,- Kč (bude financováno dotací)

všechny obce mimo Hradec

oprava střechy – obecní dům Žimrovice

1 000 000,- Kč

Žimrovice

 

 

 

 

Závěrem mi dovolte napsat, že tento článek má za cíl informovat o hlavních tématech, která byla na ZM řešena a mají zásadní vliv na život v našem městě. Bylo by špatně jej vnímat jakkoliv jinak. Chceme, abyste byli jako občané maximálně informováni.

Chtěl bych se také omluvit občanům Jakubčovic, Žimrovic a Domoradovic, kde poslední tištěné vydání Vašich novin dorazilo až po termínu mimořádného zastupitelstva (10.10.2016), na který zvalo. Nejednalo se o úmysl, bohužel jsme nestihli dát dříve Vaše noviny do tisku a zajistit pak všude včasný roznos.

Autor: Jan Hrbáč