Máte v pořádku komín a kotel? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Máte v pořádku komín a kotel?

Máte v pořádku komín a kotel?

Topná sezóna je díky brzkému nástupu chladného počasí již v plném proudu, a tak přichází na slovo zapnout plynové kotle, případně zatopit v kotlích na tuhá či jiná paliva. Než tak učiníte měli by jste si položit jednu otázku … máme vše v pořádku a zkontrolováno?

 

Máme kotel na tuhá paliva:

 1. Nechte si zkontrolovat a vyčistit komín, zahoření sazí v komíně je velmi časté a vede k velkým škodám na majetku a nejednou končí bohužel také tragicky.
 2. Před prvním použitím po sezóně zkontrolujte všechny části kouřovodu, zda se v něm nenacházejí netěsnosti.
 3. Zkontrolujte samotný kotel, zda je vše tak jak má být, jeho technický stav je v pořádku. Obsluhu kotle by měla provádět pouze osoba, která je seznámena s obsluhou kotle!

 

Máme kotel na plyn:

 1. Nechte si stejně jako u tuhých paliv provést revizi na komínu a kontrolu celého kouřovodu. Zde není problém samozřejmě usazení sazí, ale samotný tah komína, který pokud bude narušen, nebo snížen (spadlý pták, nečistoty, apod.) dojde k ohrožení zdraví spalinami, nemluvě o tom, že kotel nebude mít tu správnou účinnost a může dojít k jeho poškození. 
 1. Před prvním použitím si nechte odborně způsobilou osobou zkontrolovat technický stav kotle a všech částí topného systému. Tuto kontrolu si samozřejmě nechte potvrdit.
 2. Kotel nesmí být ve vlhkém prostředí a musí být vždy zajištěn jednak volný přístup ke kotli, ale také odvětrávání místnosti (hrozí možná otrava oxidem uhelnatým, což platí dvojnásob také u kotlů na tuhá paliva).

 

Máme doma krbová kamna (případně jiné přímé topidlo):

 1. Je potřeba stejně jako v předchozích případech provést kontrolu, příp. vyčištění komína.
 2. Zkontrolujte všechny části kouřovodu, zda jsou těsné a průchodné. Totéž platí o jednotlivých částech kamen.
 3. Kamna musí mít kompletní šamotovou vložku (mohlo by dojít k jejich poškození).
 4. Pozor na nedokonalé spalování (mokré dřevo, zanesený komín … má za následek únik CO)

 

Všeobecné zásady:

 1. Nikdy nepoužívejte k rozdělání ohně žádné hořlaviny (benzín, petrolej, apod.), může dojít k vyšlehnutí plamene a vážnému poškození zdraví, případně vzniku požáru.
 2. Nikdy v blízkosti topidel a kouřovodů neuskladňujte snadno hořlavé materiály.
 3. Krbová kamna stejně jako kotle na tuhá paliva, ale i jiné musí stát na nehořlavé podložce.
 4. Pozor na vznik CO... nebezpečí otravy, doporučujeme jako prevenci instalovat do prostor kde se nachází topidlo hlásič CO, případně úniku plynu.
 5. Neprovádějte na topidlech ani jiných částech žádné úpravy.
 6. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při pohybu dětí v okolí horkých a sálajících topidel, může dojít k popálení.

 

Závěrem:

 V případě, že by přesto došlo k zahoření u Vás v domě a vy jste pojištěni, je nutné nejen toto ohlásit pojišťovně, ale neprodleně a v prvé řadě také hasičům. To platí i v případě, že sami požár v začátku uhasíte. Pokud tak neučiníte, hasiči o tomto nebudou mít záznam a tím pádem Vám pojišťovna nevyplatí doslova ani korunu. Naopak vy zaplatíte pokutu, protože neohlášení takovéto události je přestupkem podle zákona o požární ochraně. Jinak řečeno pokud následkem zahoření sazí v komíně Vám popraská nová fasáda domu, vznikne Vám škoda a vy budete chtít uplatnit pojistku bez ohlášení této události hasičům, neuplatníte nic a s největší pravděpodobností budete ještě popotahováni jak to, že jste neohlásili požár.

 

Autor: (Jan Hrbáč) 10.11.2010