Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby "zahrádky" :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

AKCE
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby "zahrádky"

Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby "zahrádky"

Velmi diskutovanou stavbou je v současné době stavba zastřešeného venkovního posezení u červeného zámku, která má sloužit pro provoz letní restaurace. Stavební úřad řeší tuto stavbu jako tzv. černou stavbu, to znamená stavbu provedenou bez povolení nebo opatření stavebního úřadu. Stavebník byl v měsíci dubnu stavebním úřadem vyzván k bezodkladnému zastavení prací na stavbě a bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.

Možné výsledky řízení jsou dva: Lze vydat nařízení odstranit tuto stavbu, existuje však i možnost stavbu dodatečně povolit – v takovém případě však musí být splněna celá řada zákonných podmínek. Jedním z povinných podkladů, které je stavebník povinen opatřit pro dodatečné povolení stavby, je souhlasné stanovisko orgánu státní památkové péče. Dalším povinným podkladem je pak smlouva uzavřená s vlastníkem pozemku o právu provést stavbu na pozemku jiného vlastníka.

Stavebník ke dni uzávěrky tohoto vydání Hradeckých novin žádný z výše uvedených podkladů stavebnímu úřadu nepředložil. Stavební úřad proto pokračuje v řízení o nařízení odstranění stavby, o výsledku tohoto řízení vás budeme průběžně informovat.

Autor: (Hana Vaculová - vedoucí stavebního odboru Městský úřad Hradec nad Moravicí

Fotogalerie: Město zahájilo řízení o odstranění stavby "zahrádky"

1 | 2 >>

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí