Městská policie na Hradci je realitou :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Městská policie na Hradci je realitou

Městská policie na Hradci je realitou

Publikováno: 7.4.2013

Jak jsme Vás informovali město Hradec nad Moravicí připravovalo smlouvu, na základě které by pracovali strážníci Městské policie Opava také na území města Hradec nad Moravicí. To se dne 1.4. stalo realitou.

Zastupitelstvo Města Hradec nad Moravicí schválilo spolupráci města s Městskou policií Opava. Spolupráce bude probíhat na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, dle zákona č. 553 /1991 Sb. o obecní policii.

Cílem působení městské policie bude zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku a plnit další úkoly, v rozsahu stanoveném výše uvedeným, nebo zvláštním zákonem. Služba městských strážníků směřuje především k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití; dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce; podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí opatření k jeho obnovení; podílí se na prevenci kriminality v obci; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci a odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. Hlídka městské policie je také oprávněna v rámci zákonných oprávnění předvést osoby na obvodní oddělení Policie ČR (státní policie).

Běžnou činnost městské policie na území našeho města bude řídit starosta a místostarosta města, kteří jsou oprávněni také rozhodnout o provedení požadovaného zákroku nebo úkonu městských strážníků. Strážníci budou na území našeho města vykonávat svou činnost ve dvoučlenných pěších nebo motorizovaných hlídkách. V případě potřeby bude počet hlídek přizpůsoben konkrétní situaci. Strážník prokáže příslušnost k městské policii průkazem městské policie (pokud mu to v dané situaci dovolí okolnosti zákroku či jiného vykonávaného opatření).

Pevně doufáme, že vzájemná spolupráce a součinnost městské policie, místního obvodního oddělení Policie ČR, vedení města a samotných občanů bude účinnou prevencí kriminality a vandalismu na území našeho města. Hlavním cílem těchto preventivních ochranných opatření je především zvýšení bezpečnosti ve městě. V dnešní době je zajištění pocitu bezpečí a ochrany občanů a jejich majetku jedním z primárních cílů vedení města.

Další informace ZDE.

 

Autor: Bc. Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, o.s.

Zdroj: www.muhradec.cz

Diskusní téma: Městská policie na Hradci je realitou

Datum: 09.04.2013

Vložil: Profesor

Titulek: To nějak nesedí.

Za tyto služby zaplatí hradečtí Opavě tři sta korun za jednoho strážníka na hodinu plus náklady na provoz služebního vozidla. Celkově by Opava měsíčně získala do městské kasy cca 30 tisíc korun podle počtu týdnů v měsíci a přesnému množství odpracovaných hodin.

„S ohledem na skutečnost, že v Hradci budou strážníci pomocí jejich radaru také měřit rychlost projíždějících vozidel, nelze vyloučit, že se může jednat o podstatně vyšší částku. Peníze z uložených pokut budou totiž také příjmem města Opavy,“ doplnil ředitel opavské městské policie Milan Kokoř.


Nevím, jestli pan Kokoř blafuje, ale smyslem spolupráce s měšťáky z Opavy byl právě výběr pokut měšťáky s cílem odklonit jejich tok do státního rozpočtu z výběrů státních policistů. Takže pokuty by se měly převádět do rozpočtu města Hradce, nebo započítávat jako protihodnota za služby strážníků. Pokud nás ovšem mají stát 30 tis měsíčně, tak je to ničem. Podle vybraných pokut státní policii za uplynulé období za rychlou jízdu si na to nevyděláme. Leda, že by nás měšťáci pořádně oholili za jiné přestupky.