Ohlédnutí za hradeckou Nocí kostelů :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Ohlédnutí za hradeckou Nocí kostelů

Ohlédnutí za hradeckou Nocí kostelů

Publikováno: 9.6.2013

Děti v rolích moravských věrozvěstů, mohutné zvony na dosah ruky, skládání origami, zhudebněné žalmy v setmělém chrámě – to vše a mnohem více nabídl letošní ročník netradiční akce „Noc kostelů“ v hradecké římskokatolické farnosti, který proběhl v pátek 24. května v podvečerním a večerním čase.

Centrem dění byl farní kostel sv. Petra a Pavla. Po mši svaté a májové pobožnosti další program odstartovalo halasné vyzvánění kostelních zvonů, pojmenovaných po apoštolech Petr, Pavel a Jakub. Na úvodní slovo hradeckého duchovního správce P. Antonína Koláře navázalo dětské divadelní představení „Bratři slova“. Toto půlhodinové představení zasazené do doby života sv. Cyrila a Metoděje nacvičily a s úspěchem předvedly menší i starší děti z farnosti pod vedením Magdalény Mejzlíkové z Hradce.

Program pro malé návštěvníky pak pokračoval na kostelní zahradě a na oratoři, kde děti plnily různé úkoly, seznámili se s písmeny staroslovanské hlaholice a Jindřich Hrbáč z Branky je učil skládat origami.

Mezitím přímo v interiéru kostela probíhala přednáška místního kronikáře Martina Sosny o životě farářů, kteří působili na Hradecku v průběhu 20. století. Poté se slova ujal varhaník Miloš Stoklasa z Kajlovce, který posluchače seznámil s historií varhan a za pomoci svého syna Václava, studenta opavské Církevní konzervatoře, představil hudební možnosti současných varhan v našem kostele. Souběžně seznámil František Hellebrand z Hradce skupinu zájemců se stavební historií kostela a se zajímavostmi v jeho exteriéru i interiéru.

Po 20. hodině se chrámem nesly z kůru jímavé tóny klasické hudby v podání žáků Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí. Slovem skladby uváděla a žáky hrající na akordeon či příčnou flétnu představovala učitelka ZUŠ Magdaléna Hrudová ze Žimrovic. Následovala druhá komentovaná prohlídka kostela pod vedením Františka Hellebranda, který v závěru svého výkladu spolu se svým bratrem Janem Hellebrandem znovu představili hudební možnosti kostelních varhan. Venku se již stmívalo, když Martin Sosna podruhé mluvil o hradeckých farářích minulého století v přednášce „Ve službě Bohu a bližním“.

Působivým zakončením hradecké Noci kostelů bylo vystoupení opavského písničkáře a kytaristy Jaroslava Černého, který sám zhudebnil a přítomným posluchačům v Hradci zazpíval a zahrál čtveřici starozákonních žalmů. Okamžiky meditace, zamyšlení a modlitby v setmělém chrámu při světle svíček pak ještě umocnily zvuky příčné flétny, na kterou několik rozjímavých skladeb zahrála žákyně hradecké ZUŠ Lucie Hellebrandová z Hradce.

Návštěvníci farního kostela si v průběhu večera mohli volně prohlédnout interiér chrámu včetně několika přichystaných nástěnek (o sv. Cyrilu a Metodějovi, právě probíhajícím Roku víry, historii kostela, činnosti Církevní ZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí). Na kůru si zblízka prohlíželi varhanní píšťaly a někteří si dokonce vyzkoušeli na varhany zahrát. V sakristii jim ministranti Jakub Honěk z Hradce, Tomáš Lazecký z Hradce a Filip Dušek z Kajlovce představili liturgické náčiní používané při bohoslužbách. Když vystoupali po točitém schodišti ve věži, octli se přímo u trojice kostelních zvonů a naskytl se jim výhled na zámek s Městečkem i na město Hradec a dál na rovinu směrem k Opavě. Dozor ve věži měl Jan Vícha ze Žimrovic. Na zahradě před sakristií si v malé čajovně pochutnali na sladkých dobrotách a teplém čaji.

Kostel sv. Petra a Pavla v průběhu akce hostil více než dvě stovky lidí z Hradce i blízkého a vzdálenějšího okolí.

Program letošní Noci kostelů ovšem nebyl omezený jen na farní chrám. Otevřena byla též soukromá kaple knížat Lichnovských se sousední sakristii v přízemí východního křídla Bílého zámku. Během večera ji navštívilo a z úst zámecké průvodkyně se zajímavosti o těchto prostorách dovědělo celkem 106 návštěvníků. Mimořádně volně přístupná byla ve večerních hodinách zásluhou referentky kultury hradeckého městského úřadu paní Pavly Orlíkové též výstava fotografií Milana Mainuše „Cesty k růžím na Hradec“ v přízemí budovy bývalé Národní školy pod farním kostelem. Tuto příležitost využily více než čtyři desítky lidí. V jednom z výstavních sálů se tu navíc promítaly videozáběry s výkladem o uměleckých památkách farního kostela i záběry z oslav 400. výročí od posvěcení tohoto kostela sv. Petra a Pavla, které probíhaly v roce 1997.

Kromě již výše jmenovaných se na zdárném průběhu hradecké Noci kostelů podíleli dobrovolníci Marek Štencel z Bohučovic, Kateřina Dušková z Kajlovce, rodina Chromých ze Žimrovic, Eva Nevolová z Branky a další, všichni bezplatně a ve svém volnu.

Autor: Martin Sosna, Za lepší Hradec, o.s.

Fotogalerie: Ohlédnutí za hradeckou Nocí kostelů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusní téma: Ohlédnutí za hradeckou Nocí kostelů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.