Po prázdninách se opět sešli zastupitelé :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Po prázdninách se opět sešli zastupitelé

Po prázdninách se opět sešli zastupitelé

Publikováno: 19.9.2017

Po delší době Vám přinášíme informace z jednání zastupitelstva, které se sešlo v pondělí 18.9.2017 ke svému 24. zasedání.

Přinášíme Vám přehled těch, podle nás nejdůležitějších projednaných bodů s krátkou informací, ke každému z nich.

Upozorňujeme, že si nečiníme nárok na “pravdu”, proto případné komentáře vyjadřují názor autora na danou problematiku a ten se samozřejmě může lišit od názorů dalších zastupitelů.

1. Zborcená zeď na ulici Zámecká
Jedná se o zeď na ulici zámecké, která v nedávné době spadla. Bohužel dle informací, které obdrželo zastupitelstvo není možné dohledat kdo a kdy zeď vystavěl a kdo je jejím vlastníkem.

Zastupitelé nakonec po poměrně dlouhém jednání rozhodli, že přijmou dary pozemků, na kterých zeď stojí a převezmou tak odpovědnost za sanaci a opravu od původních majitelů.

V dalším bodě se následně jednalo o veřejné zakázce na opravu této zdi, kde byla vítězem výběrového řízení určena společnost Rosis s.r.o.. Zastupitelstvo nakonec (také vzhledem k faktu, že společnost Rosis nemá vypořádány závazky vůči městu z předchozích stavebních akcí) rozhodlo o zrušení výběrového řízení a vypsání nového, kde budou přísnější podmínky – 10 let záruka, doložení více zkušeností s podobnými opravami a konečně nebudou se tohoto výběrového řízení moci účastnit společnosti, které byly v prodlení a neplnily své závazky vůči městu v posledních 3 letech.

Komentář:
Město tímto krokem učinilo zásadní rozhodnutí, které může a nemusí stát mnohem více než je odhadovaná cena 1,5 mil. Kč za opravu zdi. Podle mého názoru se jedná o precedens, kdy se soukromá osoba “zbaví” majetku a odpovědnosti za něj. Přesto, že je na jejím pozemku. Samozřejmě jsou zde také zásadní rizika spojená s opravou, kdy může dojít k posuvu svahu a dalším komplikacím.

Jako pozitivní lze označit zrušení výběrového řízení a vypsání nového s mnohem přísnějšími podmínkami, které snad zajistí, že bude sanace provedena na nejvyšší možné úrovni kvality.

 

2. Přístup ke sběrnému dvoru
Město se již delší dobu potýká s problémy, které vznikly změnou vlastníka areálu, který vlastnila 1. Hradecká zemědělská. Nátlak majitele podle názorů mnoha zastupitelů hraničí s vydíráním města a jsme neustále tlačeni k nevýhodným rozhodnutím pro město a zejména pro občany. Je zde vyhrožováno zablokováním přístupu ke sběrnému dvoru, a to přesto, že město v dobré víře již dříve zřídilo věcné břemeno na svých pozemcích, přes které musí nový majitel také jezdit (stejně jako občané jezdí přes soukromé pozemky ke sběrnému dvoru).

Zastupitelstvo rozhodlo jednoznačně o tom, že připravíme projekt na přemístění sběrného dvora, tak abychom jednou provždy vyřešili tyto problémy. Přesun by měl být na pozemky města směrem k odbočce na Benkovice

Zároveň bylo rozhodnuto zahájení právních kroků k ochraně práv města, tak abychom pro občany zajistili do doby přesunu možnost využívání sběrného dvora.

Komentář:
Je výborné, že se podařil tento jednoznačný krok. Do budoucna se může v této oblasti (vedle odbočky na Benkovice) vytvořit celý areál, kde se mohou integrovat všechny služby tohoto typu pro občany, nejen sběrný dvůr.

 


3. Streetworkout hřiště v lokalitě Pod Hanuší
Zastupitelstvo města rozhodlo o zpracování projektové dokumentace k realizaci “streetworkout” hřiště v lokalitě za stávající sběrnou druhotných surovin.

Jedná se o hřiště, které umožňuje fitness cvičení venku (příklad zde: https://www.rvl13.com) a stalo by se tak v budoucnu součástí klidové zóny nejen pro obyvatelé přilehlých domů.

Pracovní návrh řešení, se kterým se počítá také v Územním plánu,  je možné vidět ve fotogalerii. Přesná podoba je samozřejmě otázkou projektu, ale počítá se zde také s odpočinkovou zónou a v dalších částech také s dětským hřištěm a lavičkami.

V budoucnu zde tak mohou aktivně odpočívat nejen občané Hradce, ale také návštěvníci, kteří přijedou vlakem, autobusem, nebo třeba na kole po cyklostezce Pod Hanuší.

Komentář:
Jsem velice rád, jako navrhovatel tohoto projektu, že jej zastupitelé posunuli blíže k realizaci. I když mne mrzí, že ne všemi hlasy, ale tak už to je. Věřím, že to je smysluplný projekt, který přinese zlepšení kvality života nejen obyvatelům stále se rozrůstající lokality "Pod Hanuší".

 

4. Opravy komunikací
Se konečně v příštím roce posunou výrazně kupředu. Už se podařilo  zrekonstruovat a opravit komunikace v Jakubčovicích, Kajlovci a něco málo na Hradci. Teď nás čekají komunikace na Hradci (ulice Na Hrobkách, část ulice Smetanova – naprosti MŠ), v Kajlovci (u rybníka) a v Žimrovicích (ulice Luční  a Záhumenní) a snad nejen ty.  Věříme, že se opraví také chodníky a komunikace v lokalitě Pod Hanuší a na Tylovách.

Komentář:
Jedná se o zásadní krok, který je možné udělat díky poměrně dobré finanční situaci města. Je potřeba si uvědomit, že v tomto případě bude město s největší pravděpodobností financovat opravy plně ze svého rozpočtu. Opět je zde vidět vůle zastupitelů rozložit opravy do všech částí Hradce a ne jen někam, jak tomu bývalo často v minulosti.

Zde si dovolím ocenit práci investičního technika, Ing. Josefa Henniga. Je vidět, že se snaží odvést dobrou práci a i když se učí opravdu “za běhu”, jednoznačný posun k lepšímu je evidentní… výběrových řízení se účastní více firem, máme jako zastupitelé více informací o projektech a jsou úplnější, atd. Věřme, že mu to vydrží, což by bylo velké plus pro naše město.

 


5. Dopravní situace v lokalitě Na Městečku
Mnozí z Vás určitě vnímáte, že situace s parkováním u naší chlouby, kterou Bílý a Červený zámek určitě jsou, je více než tristní. Již delší dobu má zastupitelstvo snahu tyto věci řešit a situaci zklidnit, omezit parkování, přidat zeleň a přesunout auta dolů na záchytné parkoviště naproti čerpací stanice. Bohužel se to stále nedaří.

Přesto zastupitelstvo učinilo další pomyslný krok a odsouhlasilo zpracování dopravního projektu, který by umožnil realizaci navrhovaných opatření, včetně informační tabule o počtu volných míst na parkovišti, které by však bylo velmi omezeno.

Komentář:
Je nutné říct, že jestliže je něco pro naše město opravdu ostuda, tak je to situace právě na městečku, kam míří nejvíce turistů. Někdy mi to připadá, že snad některým lidem tato situace vyhovuje, protože se problematika dopravní situce Na Městečku neustále natahuje a nedaří se ji rázně a jednoduše vyřešit. Přesto věřím, že ještě před začátkem příští turistické sezóny se dočkáme výrazného omezení parkování před zámkem a zkrášlení celého prostoru, abychom se konečně zařadili mezi normální památky. Protože věřím, že situace, kdy si přijedeme autem až k zámku je opravdu nenormální a moc podobných příkladů u nás a snad ani v Evropě u podobně významných památek nenajdeme.


6. Dopravní situace lokality – Na Tylových, Pod Hanuší, Nádražní, Slezská
Město se potýká (nejen v těchto lokalitách) s problémy v dopravě a zejména s parkováním. Trend zvyšovaní počtu automobilů je neustálý a bohužel s ním také úměrně roste počet řidičů, kteří stabilně parkují své automobily na ulicích, i když mají možnost parkovat je na svých pozemcích.

Z těchto důvodů bylo schváleno pokračování projektů, které by navrhly řešení dopravní situace v uvedených lokalitách. Nejedná se ještě o konečné rozhodnutí, ale o přípravu řešení, tak aby se zastupitelé mohli rozhodovat na základě úplných podkladů a přehledu o situaci.

Komentář:
Nejsem příznivcem omezování a zákazů, nicméně znát možnosti řešení vidím jako nezbytné. Tragická není jen dopravní situace v těchto lokalitách, ale také například před zdravotním střediskem. Snad se podaří postupně situaci změnit, aby byla funkční a hlavně ke spokojenosti občanů.

A konkrétním řešení se bude rozhodovat v budoucnu a předpokládám, za účati obyvatel dotčených lokalit.

 

7. Stav lávky přes řeku Moravici (ulice Pivovarská – Stránka)
Stav této lávky je dlouhodobě špatný. Lávka je intenzivně využívána a je tak nezbytné co nejdříve situaci vyřešit. Zastupitelstvo rozhodlo o urgentním zpracování statického posudku, abychom věděli na čem jsme.

Na základě výsledku tohoto posudku se dále bude rozhodovat o případné opravě, nebo výstavbě nové lávky.

Komentář:
Osobně bych se raději přiklonil k výstavbě nové lávky, která by mohla vypadat podobně jako například lávka v Brance U Opavy (u podniku BRANO). Jedná se nicméně o poměrně velkou investici (cca 6 mil. Kč), takže uvidíme. Prioritou je v tomto případě bezpečnost občanů, kteří lávku užívají.

 

8. Dodatečné vybavení kuchyně MŠ
V nedávné době byla ukončena kompletní rekonstrukce elektro a vybavení kuchyně naší MŠ, kde se vaří cca 650 obědů denně, pro žáky MŠ, ZŠ a dalších zařízení.

Protože se podařilo ušetřit n opravách (původní rozpočet 3,5 mil. Kč, skutečné náklady cca 2,6 mil, Kč) rozhodlo zastupitelstvo, že bude kuchyně dodatečně dovybavena průmyslovou myčkou nádobí a dalším zařízením pro potřeby kuchyně a výdejny jídla v celkové částce cca 0,5 mil. Kč.

Vybavení by tak mělo být konečně úplné. I přes tuto dodatečnou investici se jedná o úsporu oproti předchozímu rozpočtu o cca 0,4 mil. Kč.

Komentář:
Jsem opravdu rád, že se podařila tato investice a máme tak moderní a funkční kuchyň, která může vařit spolehlivě pro všechny naše žáky a nejen je. U tohoto bodu je pozitivní, že byl odhlasován v naprosté shodě, kéž by takto odhlasovaných bodů bylo více.

 

9. Vyšší energetická soběstačnost města díky fotovoltaickým elektrárnám
Dali jsme zelenou dalším krokům v této oblasti. I když se zdaleka ještě nejedná o projekt, jsem jako navrhovatel tohoto bodu rád, že (I když ne bohužel všichni byli zastupitelé pro a umožnili tak na této problematice do budoucna pracovat.

Cílem by bylo vybudování fotovoltaických elektráren na střechách objektů města, třeba MŠ? Městského úřadu, technických služeb, atd. Tak aby město ušetřilo na spotřebě el. Energie, ohřálo si vodu a bylo třeba v případě problémů soběstačnější. Až budoucnost ukáže, zda se město touto cestou vydá a zda to bude dobré, nebo špatné rozhodnutí.

 

10. Pokrytí města signálem DVB-T2
Velká část občanů města je odkázána na buď to špatný příjem pozemního digitálního vysílání, anebo příjem televize přes internet, satelit, nebo kabel.

Zastupitelé proto pověřili starostu města, aby z pozice města oslovil zřizovatele České radiotelekomunikace a jednal s ním o možnostech řešení této situace.

Komentář:
Jako navrhovatel jsem velice rád, že k tomuto zastupitelstvo dalo pokyn. Vyjednávací pozice starosty města je určitě lepší než li jednotlivých občanů.

Všichni občané platí koncesionářské poplatky, takže nevidím důvod proč neměli mát nárok přijímat kvalitní digitální signál zdarma a nebýt tak odkázaní na stále se zvyšující poplatky satelitního, nebo jiného vysílání,

 

11. Komunikační systém pro občany města
Byla přednesena možnost využití komunikační aplikace pro město a občany. Více informací zde https://www.mobilnirozhlas.cz/

Zastupitelé rozhodli nechat si předložit možnosti řešení a finanční náročnost.

Komentář:
Věřím, že se jedná o moderní aplikaci, která splňuje moderní nároky na komunikaci s občany formou – e-mailu, směs, chatu, apod. Umožňuje tak informovat vybrané skupiny obyvatel, o nejen kultuře a dění, ale o nebezpečích, dopravních komplikacích a také například vytvářet e-referenda, apod.

Je to krok směrem k otevřenějšímu městu, což je náš cíl.

 

Autor: Jan Hrbáč, Za lepší Hradec a obce

Fotogalerie: Po prázdninách se opět sešli zastupitelé