Pokyny k propojení domovních přípojek a hlavního kanalizačního řádu :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Pokyny k propojení domovních přípojek a hlavního kanalizačního řádu

Pokyny k propojení domovních přípojek a hlavního kanalizačního řádu

V souvislosti se zahájením provozu ČOV jste od Městského úřadu obdrželi, (nebo případně ještě obdržíte), výzvu k připojení Vaší domovní přípojky na veřejnou kanalizaci. Před samotným připojením je nutno provést kontrolu propojení Vaší domácí přípojky na hlavní kanalizační řád. Vyzýváme tímto všechny majitele nemovitosti, kteří již mají nebo připravují přípojku k nově vybudované kanalizaci, ať si z důvodu plynulého průběhu připojování domluví termín této kontroly telefonicky nebo e-mailem na jednom ze tří uvedených kontaktů :

pan Ing. Antonín Dulava, tel. č. 553 783 926, 725 666 080, e-mail: adulava@seznam.cz
 
pan Roman Celta, tel. č. 553 650 791, 725 666 090, e-mail:  tshradec@muhradec.cz
 
 
pan Ing. Jiří Jurečka, tel. 777 577 450, e-mail: jurecka@jj-studio.cz
 

Pracovník, který se po této domluvě k Vám dostaví na kontrolu přípojky, Vám současně přinese k podpisu „Smlouvu o připojení do veřejné kanalizace a odvádění odpadních vod a o úhradě nákladů spojených s čištěním odpadních vod“. (Znění smlouvy je již nyní uveřejněno na webových stránkách Města Hradec nad Moravicí (https://www.muhradec.cz). Tuto smlouvu majitel nemovitosti na místě podepíše a pracovník provádějící kontrolu ji dále předá k registraci Dobrovolnému svazku obcí.  

Z důvodu podpisu smlouvy je nutno, aby na schůzce byl přítomen majitel nemovitosti. Podpisem smlouvy seprovozovatel ČOV a kanalizace zavazuje zajistit odvádění odpadních vod z nemovitosti odběratele. Provozovatelem je Dobrovolný svazek obcí „ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy“, který bude svoji činnost vykonávat prostřednictvím Technických služeb Města Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace. Zaměstnanci Dobrovolného svazku obcí a Městského úřadu Hradec nad Moravicí Vám jsou Vám nadále k dispozici a nápomocni v zajištění potřebných náležitostí, proto se na nás v případě potřeby prosím obraťte.

Oznámení ceny stočného na rok 2012 a 2013 

Poplatek za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod (stočné) na k.ú. Hradec nad Moravicí a k.ú. Branka u Opavy je stanoven na základě finanční analýzy z roku 2008 a aktualizována o výši inflace.

Pro rok 2012 je cena stočného stanovena ve výši 22,69 Kč / 1m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace.

Pro rok 2013 je cena stočného stanovena ve výši 23,14 Kč / 1m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace.

Autor: Městský úřad Hradec nad Moravicí (24.9.2012)