Právě probíhá v našem městě průzkum spokojenosti :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

AKCE
 
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Právě probíhá v našem městě průzkum spokojenosti

Právě probíhá v našem městě průzkum spokojenosti

Publikováno: 8.11.2013

V současné době probíhá ve městě Hradec nad Moravicí projekt „Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00164. Dílčími cíli projektu je vytvoření „Strategického plánu rozvoje města Hradec nad Moravicí na období let 2014 – 2020“ a „Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy“.

Strategický plán se stane klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Bude analyzovat různé oblasti a problémy ve městě a sloužit jako nástroj koordinace rozvojových aktivit. Výstupy strategie budou založeny na konsensu místních představitelů veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a občanů, vycházející ze sdílené představy o směřování města.

Jako zpracovatel projektu byla na základě výběrového řízení vybrána společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., která má dlouholeté zkušenosti se zpracováním strategických a koncepčních dokumentů směřujících ke komplexnímu rozvoji území (více informací na https://rozvoj-obce.cz/).
Velmi důležitým podkladem pro vypracování strategického plánu a zavedení změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy budou názory, preference a priority Vás – občanů města. Z toho důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci. V období od 4. 11. do 24. 11. 2013 bude probíhat průzkum veřejného mínění občanů města.

Průzkum bude provádět společnost PROCES ve spolupráci s MěÚ Hradec nad Moravicí. Z důvodu posílení návratnosti dotazníků bude probíhat sběr dat dotazníkového šetření více způsoby. Budou rozeslány dotazníky v tištěné podobě, proběhne telefonické dotazování a všichni občané budou mít možnost vyplnit webový dotazník.

Převzato z: www.muhradec.cz

***

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí