Právě probíhá v našem městě průzkum spokojenosti :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Právě probíhá v našem městě průzkum spokojenosti

Právě probíhá v našem městě průzkum spokojenosti

Publikováno: 8.11.2013

V současné době probíhá ve městě Hradec nad Moravicí projekt „Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00164. Dílčími cíli projektu je vytvoření „Strategického plánu rozvoje města Hradec nad Moravicí na období let 2014 – 2020“ a „Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy“.

Strategický plán se stane klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Bude analyzovat různé oblasti a problémy ve městě a sloužit jako nástroj koordinace rozvojových aktivit. Výstupy strategie budou založeny na konsensu místních představitelů veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a občanů, vycházející ze sdílené představy o směřování města.

Jako zpracovatel projektu byla na základě výběrového řízení vybrána společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., která má dlouholeté zkušenosti se zpracováním strategických a koncepčních dokumentů směřujících ke komplexnímu rozvoji území (více informací na https://rozvoj-obce.cz/).
Velmi důležitým podkladem pro vypracování strategického plánu a zavedení změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy budou názory, preference a priority Vás – občanů města. Z toho důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci. V období od 4. 11. do 24. 11. 2013 bude probíhat průzkum veřejného mínění občanů města.

Průzkum bude provádět společnost PROCES ve spolupráci s MěÚ Hradec nad Moravicí. Z důvodu posílení návratnosti dotazníků bude probíhat sběr dat dotazníkového šetření více způsoby. Budou rozeslány dotazníky v tištěné podobě, proběhne telefonické dotazování a všichni občané budou mít možnost vyplnit webový dotazník.

Převzato z: www.muhradec.cz

***