Příběh 1. - Výstavba tribuny? Ale pro koho? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Příběh 1. - Výstavba tribuny? Ale pro koho?

Příběh 1. - Výstavba tribuny? Ale pro koho?

Publikováno: 14.9.2015

Výstavba tribuny? Ale pro koho?

V Hradeckých novinách se pan starosta Josef Vícha zamyslel také nad hlasováním ohledně financování stavby „Tribuna včetně sociálního zázemí TJ Hradec nad Moravicí“. Již jsme o tomto tématu psali ZDE a také ZDE.

Na první pohled se může jevit tento záměr jako opodstatněný. Ovšem pokud známe fakta, zjistíme, že okolnosti a důsledky související s výstavbou nové tribuny, jsou tristní. Přestože hřiště, tribuna i kurty historicky a morálně náleží TJ Hradec nad Moravicí (dále jen „TJ“ ) a jsou v současné době v majetku města (jsou pronajaty TJ), stávající nestandardní kroky současného vedení města směřují k tomu, aby byla zneplatněna nájemní smlouva s TJ a upřednostněn SK LAMA o.s.. Proč tomu tak je, možná pomohou objasnit následující body, které vysvětlují také naše zamítavé stanovisko k tomuto projektu.

  • Dne 27. 1. 2015 v odpoledních hodinách jednal pan starosta na valné hromadě TJ a žádal o souhlas k podání dotace na výstavbu tribuny. Tento souhlas k podání žádosti obdržel. Avšak již v průběhu stejného dne pan starosta uzavřel smlouvu o bezplatném užívání sportovišť s SK LAMA o. s.,  kterou předal SK LAMA o. s. do bezplatného užívání pozemky p. č. 945 (fotbalová tribuna), 944/1 (fotbalové hřiště, tenisový kurt u Hradečné a dětské hřiště Vodní hrad), 966/1 (celá ulice Gudrichova) a parcelu číslo 984 (celá ulice Pivovarská). Co víc, až dodatečně, chcete-li zpětně, si tento krok nechal potvrdit dne 9. 2. 2015 radou města. O zrušení této smlouvy nebyli zastupitelé dosud informováni. Taktéž žádný z radních nedokázal vysvětlit, proč byly pronajaty veřejné komunikace soukromému subjektu?!

 

  • Nikdo z vedení města neodpověděl na otázku, proč nebyly TJ nabídnuty při podpisu smlouvy stejné, případně srovnatelné podmínky jako SK LAMA o. s. . TJ žádala pana starostu o příspěvek ve výši 100 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů této megalomanské stavby. Pan starosta odpověděl, že to nemůže zajistit, protože udržitelnost projektu je 5 let a to už tady budou jiní. Přitom podepsal smlouvu s SK LAMA o. s., v níž město zavázal zajistit financování provozu sportoviště včetně tribuny na své náklady po dobu nejméně 5 let od ukončení výstavby. Mimochodem, tyto náklady jsou vyčísleny v projektu na 244 000,- Kč ročně a tuto částku si pan starosta následně nechal odsouhlasit koaličními partnery v zastupitelstvu! Důvodem těchto nákladů je rozsáhlost tribuny a zejména nutnost vytápění všech prostor (rozvody vody), což je pro potřeby místních sportovců nesmyslný nadstandard. Takže členům SK LAMA o. s., v jejichž zádech stojí silný sponzor, totiž majitel energetického gigantu, se současné vedení zavázalo platit veškeré energie.

 

  • Pana starostu překvapila rozprava, že za takovýchto podmínek tribunu sportovci sdruženi v TJ, SK Podolí a dalších sportovních klubech nechtějí. Ale jejich stanovisko obdržel pan starosta již na zastupitelstvu v březnu tohoto roku. A proč ji nechtějí? Protože se oprávněně domnívají, že by nová tribuna měla patřit jim a měla by být využívána všemi sportovními kluby a občany města bez omezení (klubem SK LAMA o. s. nevyjímaje), že v současné ekonomické situaci, kterou zmíníme dále, je tribuna s rozpočtovými náklady 16 mil. Kč zbytečná, že nechtějí zadlužovat naše město víc, než se v současné době děje, že při průměrné návštěvnosti 75 platících diváků na fotbalový zápas, tribuna, která má být dlouhá 65 metrů je příliš velký luxus a mrhání finančních prostředků. Ano, bylo řečeno také to, že pokud by menší tribuna nevyhovovala SK LAMA o. s., pak by tento klub mohl využít nadstandardní tribunu v Žimrovicích.

Nyní bychom se rádi krátce zmínili o hospodaření města. Ano, určitě hodnotíme jako občané pozitivně to, že byly vybudovány nové chodníky, čímž se zvýšila bezpečnost nás všech. Dokončuje se zateplení školy. Ale to jsou akce, které již byly odsouhlaseny minulým zastupitelstvem a na které zůstaly finanční prostředky na účtech města. K 31. 12. 2014 mělo město na svých běžných účtech téměř 17 milionů korun! A dnes?!

Rozpočet města byl schválen koaličními zastupiteli schodkový. Dalšími a dalšími předraženými zakázkami pod hlavičkou "však je to financováno z dotací" bylo z těchto 17 milionů korun ukrojeno v letošním rozpočtu již více než 13 milionů korun! A co dál? Při tomto hospodaření stávajícího vedení města se brzy dostaneme do situace, že budeme nuceni prohloubit naši zadluženost. Ale klademe si otázku - chceme to jako občané? Víme, jak dopadla města, která šla touto cestou. A proto na tuto otázku odpovídáme my, Vaši zastupitelé - NE! Není nám jedno, co bude po skončení našeho mandátu!

Shrnutí:

  • Neodmítáme výstavbu tribuny – právě naopak. Jsme však pro její úspornější variantu, která bude vyhovovat jejím uživatelům.
  • Nebylo vysvětleno, proč je upřednostňován SK LAMA o. s. a proč nejsou TJ Hradec nad Moravicí dány stejné podmínky.
  • Proč byl pan starosta pověřen podpisem smlouvy dne 9. 2. 2015, ale již 27. 1. 2015 ji podepsal a byla mimo jiné využita k podání žádosti o dotaci na MŠMT.
  •  Nikdo z radních, kteří hlasovali pro bezúplatné přenechání užívacího práva ke sportovištím  SK LAMA o. s., nebyl schopen jednoduše odpovědět, proč bylo přenecháno i užívací právo k veřejným komunikacím, které s projektem nesouvisí.
  • Je prosazována varianta tribuny za 16 mil. Kč oproti variantě za 3,5 mil Kč, kde stavba je připravena na solární ohřev vody, má snížené náklady na provoz, jelikož je v dosahu komunikace, kanalizace, voda a elektřina. Samozřejmě na tuto stavbu lze také požádat o dotaci, čímž by město nemuselo z rozpočtu platit nic, jelikož na účtu města má TJ deponovány 2 mil Kč z prodeje restaurace Sport.  Navíc ji sportovci sdruženi ve výše zmíněných klubech na Hradci považují za dostatečnou.
  • TJ navrhlo rekonstrukci stávajících tribun na vlastní náklady, setkalo se však s odmítavým stanoviskem a s odpovědí, že my chceme velkou tribunu. Kdo ji vlastně chce, je nejasné.
  • Domníváme se, že výstavba tribuny je natolik zásadní projekt placený z rozpočtu města, že by se na něm měla shodnout valná většina zastupitelů.

Autoři: Vaši opoziční zastupitelé