Příběh 2. - Zvýší elektronizace veřejné správy efektivitu a funkčnost úřadu? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Příběh 2. - Zvýší elektronizace veřejné správy efektivitu a funkčnost úřadu?

Příběh 2. - Zvýší elektronizace veřejné správy efektivitu a funkčnost úřadu?

Publikováno: 14.9.2015

Zastupitelstvo města dne 8. 6. 2015 neschválilo přijetí dotace z Integrovaného operačního programu - Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy. Pan starosta považoval tento krok za nezodpovědný. Ano, všichni si přejeme, aby se zefektivnila práce našich úředníků.

A proč zastupitelé města dne 8. 6. 2015 neschválili tuto dotaci? Před hlasováním proběhla rozprava. Dlouhá. O tom, co se tím změní, co to přinese občanům, kolik počítačové techniky, která byla v nedávné minulosti pořízena za nemalé finanční prostředky, se vyhodí. Zda neexistuje jiný, méně nákladný způsob zefektivnění práce úředníků. Zda je opravdu nezbytné pořizovat 30 ks počítačů pro 19 zaměstnanců. A nakonec zda je částka takřka 5 mil. Kč vůbec úměrná.

Na tyto otázky nedokázal nikdo odpovědět a jediným „argumentem“ bylo - bude to stát necelých 5 milionů korun a my dostaneme dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů. Kromě opozičních zastupitelů nezvedli pro tento návrh ruku ani 3 členové koalice (jak jste se dočetli v Hradeckých novinách). To se panu starostovi nelíbilo, a proto bylo svoláno nové zastupitelstvo, které se konalo dne 29. 6. 2015.  To nám sice již byl předložen projekt fungování nové počítačové sítě, nicméně odpovědi na výše uvedené otázky jsme stejně nedostali.

Zejména nikdo nebyl schopen vysvětlit tak vysoký rozpočet tohoto projektu! Přesto někteří zastupitelé změnili názor a hlasovali pro tento, podle nás nesmyslně drahý, projekt.

Shrnutí:
• Nebyla vysvětlena výše rozpočtu ani opodstatněnost množství počítačů    (30) vzhledem k počtu zaměstnanců (19).
• Nebyl popsán jasný přínos projektu a konkrétní zvýšení efektivnosti úřadu.
• Nebylo nám sděleno, kolik ještě použitelné výpočetní techniky bude vyřazeno, aniž by to bylo nezbytné.
• I když maximální výše dotace je 85 % uznatelných nákladů, dopředu není možné s jistotou říci, že ji žadatel v celém rozsahu obdrží. Tedy nakonec to může být mnohem méně a zbylá část je hrazena z rozpočtu města.

 

Autoři: Vaši opoziční zasutpitelé