Příběh 7. - KULTURNÍ DŮM DOMORADOVICE – Skvělá investice, nebo zbytečný luxus? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Příběh 7. - KULTURNÍ DŮM DOMORADOVICE – Skvělá investice, nebo zbytečný luxus?

Příběh 7. - KULTURNÍ DŮM DOMORADOVICE – Skvělá investice, nebo zbytečný luxus?

Publikováno: 14.10.2016

S případným osamostatněním Žimrovic a Domoradovic patrně souvisí i rekonstrukce KD v Domoradovicích, rozhodně prosazovaná vedením města a především některými zastupiteli KDU-ČSL. Je nanejvýš zarážející, že se stejnou vervou, jako je protěžován tento projekt v celkové hodnotě cca 31.000.000,- Kč, nebylo postupováno i v případě případné rekonstrukce Národního domu v Hradci, který (na rozdíl od KD Domoradovice) by jistě sloužil více než dvacetinásobku občanů Hradce a širokého okolí...

Na celkovou rekonstrukci KD Domoradovice byly již v roce 2015 jedenácti hlasy zastupitelů uvolněny nemalé prostředky. Jen projekt stál neuvěřitelných cca 650.000,- Kč a jeho vypracování dostala bez výběrového řízení Slezská projektová společnost, jejímž jednatelem a spolupodílníkem je synovec pana starosty Ing. Jaromír Vícha z Domoradovic. Asi náhoda.

Postupem času však v této záležitosti převážil i u některých našich názorových oponentů zdravý selský rozum a většina zastupitelů tento finančně náročný projekt nepodpořila a na posledním zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2016 také definitivně zamítla. Také investiční technik Ing. Josef Hennig nedovedl fundovaně odpovědět na některé otázky - například zda je střecha součástí rekonstrukce budovy, nebo není, což pochyby o celé akci jen umocnilo.

Ptáme se tedy:
1. Bude KD v Domoradovicích, v obci s cca 250 obyvateli, smysluplně využit nejméně 200 dnů v roce?
2. Nestane se zrekonstruovaná budova jen zlatou klecí pro několik místních nadšenců? Podaří se naplnit kapacitu a vytápět celou budovu i přesto, že existují velké tělocvičny a kulturní domy v blízkém okolí např. v Melči a v Žimrovicích?
3. Potřebuje KD Domoradovice řešit vytápění pomocí vrtů, tepelných čerpadel, kondenzačních plynových kotlů tj. technologiemi s nejdelší finanční náročností, udržitelností a návratností?
4.  Je opravdu potřeba bourat jeviště sálu a balkón jen proto, aby se zde na několik dní v roce mohl hrát volejbal nebo fotbal?
5. Skutečně potřebují Domoradovice v KD mobilní divadelní oponu s elektropohonem, mobilní bezpečnostní sítě na okna, rekuperační jednotku s klimatizací, klubovny s přípravnou jídel, šatny pro sportovce, ubytovací kapacity, učebnu ZUŠ a fotoateliér – to vše s celkovou užitnou plochou 1144m2? 
6. Nejedná se vzhledem k ostatním obcím i městu Hradci nad Moravicí o nadstandardní řešení a investici?

Nutno na závěr dodat, že se město vůči domoradovickým občanům a KD Domoradovice opravdu nechová macešsky. Nemalým nákladem byl v minulých letech KD Domoradovice zakoupen do městského majetku od jiného subjektu (aby se tak zabránilo např. přestavbě objektu na byty pro sociálně nepřizpůsobivé občany) a v minulém roce byly vykoupeny i pozemky pod budovou v jeho sousedství. Uvědomujeme si potřebu rekonstrukce tohoto objektu, který trápí především stav střechy a již zastaralá technologie vytápění. Proto jsme jej opakovaně navštívili a s jeho stavem se podrobně seznámili. Vše výše uvedené však lze řešit racionálními kroky, postupným uvolňováním finančních prostředků a ne nadstandardní a z hlediska udržitelnosti těžko splnitelnou a finančně nekoncepční přestavbou.

Závěrem můžeme uvést, že na nátlak zejména nás, „opozičních“ zastupitelů, došlo po zřízení pracovní skupiny ke kompromisnímu návrhu, který již nyní v prvních odhadech předpokládá max. poloviční rozpočet, také rozprostřený do několika let. Návrh již neobsahuje extrémně finančně náročné prvky a drží se mnohem více reality.