Příběh 7. - KULTURNÍ DŮM DOMORADOVICE – Skvělá investice, nebo zbytečný luxus? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

AKCE
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Příběh 7. - KULTURNÍ DŮM DOMORADOVICE – Skvělá investice, nebo zbytečný luxus?

Příběh 7. - KULTURNÍ DŮM DOMORADOVICE – Skvělá investice, nebo zbytečný luxus?

Publikováno: 14.10.2016

S případným osamostatněním Žimrovic a Domoradovic patrně souvisí i rekonstrukce KD v Domoradovicích, rozhodně prosazovaná vedením města a především některými zastupiteli KDU-ČSL. Je nanejvýš zarážející, že se stejnou vervou, jako je protěžován tento projekt v celkové hodnotě cca 31.000.000,- Kč, nebylo postupováno i v případě případné rekonstrukce Národního domu v Hradci, který (na rozdíl od KD Domoradovice) by jistě sloužil více než dvacetinásobku občanů Hradce a širokého okolí...

Na celkovou rekonstrukci KD Domoradovice byly již v roce 2015 jedenácti hlasy zastupitelů uvolněny nemalé prostředky. Jen projekt stál neuvěřitelných cca 650.000,- Kč a jeho vypracování dostala bez výběrového řízení Slezská projektová společnost, jejímž jednatelem a spolupodílníkem je synovec pana starosty Ing. Jaromír Vícha z Domoradovic. Asi náhoda.

Postupem času však v této záležitosti převážil i u některých našich názorových oponentů zdravý selský rozum a většina zastupitelů tento finančně náročný projekt nepodpořila a na posledním zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2016 také definitivně zamítla. Také investiční technik Ing. Josef Hennig nedovedl fundovaně odpovědět na některé otázky - například zda je střecha součástí rekonstrukce budovy, nebo není, což pochyby o celé akci jen umocnilo.

Ptáme se tedy:
1. Bude KD v Domoradovicích, v obci s cca 250 obyvateli, smysluplně využit nejméně 200 dnů v roce?
2. Nestane se zrekonstruovaná budova jen zlatou klecí pro několik místních nadšenců? Podaří se naplnit kapacitu a vytápět celou budovu i přesto, že existují velké tělocvičny a kulturní domy v blízkém okolí např. v Melči a v Žimrovicích?
3. Potřebuje KD Domoradovice řešit vytápění pomocí vrtů, tepelných čerpadel, kondenzačních plynových kotlů tj. technologiemi s nejdelší finanční náročností, udržitelností a návratností?
4.  Je opravdu potřeba bourat jeviště sálu a balkón jen proto, aby se zde na několik dní v roce mohl hrát volejbal nebo fotbal?
5. Skutečně potřebují Domoradovice v KD mobilní divadelní oponu s elektropohonem, mobilní bezpečnostní sítě na okna, rekuperační jednotku s klimatizací, klubovny s přípravnou jídel, šatny pro sportovce, ubytovací kapacity, učebnu ZUŠ a fotoateliér – to vše s celkovou užitnou plochou 1144m2? 
6. Nejedná se vzhledem k ostatním obcím i městu Hradci nad Moravicí o nadstandardní řešení a investici?

Nutno na závěr dodat, že se město vůči domoradovickým občanům a KD Domoradovice opravdu nechová macešsky. Nemalým nákladem byl v minulých letech KD Domoradovice zakoupen do městského majetku od jiného subjektu (aby se tak zabránilo např. přestavbě objektu na byty pro sociálně nepřizpůsobivé občany) a v minulém roce byly vykoupeny i pozemky pod budovou v jeho sousedství. Uvědomujeme si potřebu rekonstrukce tohoto objektu, který trápí především stav střechy a již zastaralá technologie vytápění. Proto jsme jej opakovaně navštívili a s jeho stavem se podrobně seznámili. Vše výše uvedené však lze řešit racionálními kroky, postupným uvolňováním finančních prostředků a ne nadstandardní a z hlediska udržitelnosti těžko splnitelnou a finančně nekoncepční přestavbou.

Závěrem můžeme uvést, že na nátlak zejména nás, „opozičních“ zastupitelů, došlo po zřízení pracovní skupiny ke kompromisnímu návrhu, který již nyní v prvních odhadech předpokládá max. poloviční rozpočet, také rozprostřený do několika let. Návrh již neobsahuje extrémně finančně náročné prvky a drží se mnohem více reality.
 

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí