Prosincové jednání zastupitelstva je za námi aneb rozpočet pro rok 2018 schválen :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Prosincové jednání zastupitelstva je za námi aneb rozpočet pro rok 2018 schválen

Prosincové jednání zastupitelstva je za námi aneb rozpočet pro rok 2018 schválen

Publikováno: 30.12. 2017

V pondělí 18.12.2017 se k jednání sešli zastupitelé. Mimo jiné důležité body, byl jako hlavní bod jednání určitě rozpočet pro rok 2018, který byl schválen.

Přinášíme Vám přehled těch, podle nás nejdůležitějších projednaných bodů s krátkou informací, ke každému z nich. Samotný zápis z jednání zastupitelstva města si můžete stáhnout zde.

Upozorňuji, že si nečiním nárok na “pravdu”, proto případné komentáře vyjadřují názor autora na danou problematiku a ten se samozřejmě může lišit od názorů dalších zastupitelů.

 

1.Nový systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města:

Byl navržen na základě nové legislativy, kdy bylo možné zvýšit odměny, a to poměrně výrazně. Zastupitelé se nakonec usnesli, že ponechají systém odměňování ve stávající výši, což znamená úsporu oproti nejvyšší možné variantě cca 800 000,- Kč za rok.

Komentář:

Jednoznačně správný krok, kdy se uspořené prostředky mohou využít na investice. Jistě je to také určitý signál vůči občanům města, byť jsou příprava na jednání a samotná jednání zastupitelstva mnohdy náročná, určitě nejsou hlavní motivací peníze. Tedy alespoň pro naprostou většinu zastupitelů.

 

2.Multifunkční učebna při ZŠ Žimrovice:

Bylo schváleno financování této učebny, která bude sloužit k technickému vzdělávání, bude zde hrnčířská dílna, a mnoho dalšího. Výše prostředků je 3 150 000,- Kč, z toho by měla být výše dotace 1 900 000,- Kč.

Komentář:

Jsem rád, že na jednání zastupitelstva přišel také pan ředitel Mgr. Šrom, který osvětlil některé informace týkající se této rekonstrukce. Myslím, že také díky tomu byl tento projekt schválen jednohlasně.

 

3.Fotovoltaická elektrárna na budově MěÚ Hradec:

Byla připravena studie a na základě této studie, byla schválena příprava projektové dokumentace. Bohužel zatím není žádná výzva z dostupných dotačních titulů, která by městu pomohla s finanocváním. Dokumentace tedy bude připravena a jakmile bued vyhlášena vhodná výzva, můžeme tento projekt zrealizovat.

Komentář:

Jsem rád, že se udělal tento krok. Je sice zatím „jen“ přípravným, nicméně umožní nám rychle reagovat na případné dotační výzvy. Využití dotace je důležité zejména z pohledu finanční návratnosti, která se tak výrazně zkrátí. V neposlední řadě se jedná také o smysluplný krok k vyšší soběstačnosti a snížení nákladů města.

 

4.Poplatky za svoz odpadu:

Přes návrhy na zvýšení poplatku za svoz odpadu, byl poplatek ponechán v původní výši, tedy 400,- Kč na osobu a rok.

Komentář:

Určitě se jedná o vstřícný a motivační krok ze strany města. Je to podle mého mínění správně, protože občané našeho města třídí a měli by být odměněni, alespoň touto formou.

 

5.Lokalita Na Tylovách – rekonstrukce chodníků, cesty a částečné zjednosměrnění:

Po mnoha letech se konečně blížíme k realizaci zásadnějších změn v lokalitě Na Tylovách, které by měly nejen obyvatelům výrazně zpříjemnit bydlení. Dojde zde v části od bývalého obchodu pana Langa směrem ke hřbitovu ke změně parkování na šikmá stání, posunutí chodníků a k jejich rekonstrukci. Získáme tím celkem 43 stání. Silnice bude nově vyasfaltována a ve zmíněném úseku zjednosměrněna ve směru ke hřbitovu.

Komentář:

Věřím, že se jedná o významný krok směrem ke zkvalitnění života občanů v této lokalitě. Automobilů stále přibývá a na rozdíl od občanů, kteří mají zahrady u svých rodinných domů, obyvatelé bytovek a také jejich návštěvy nemají kde parkovat. Budou také zrekonstruovány chodníky, které jsou v žalostném stavu. Nutno podotknout, že tento projekt, ostatně jako všechny další rekonstrukce chodníků, bude financován plně z rozpočtu města, protože na tento typ projektů nejsou v současné době vyhlášeny žádné dotační tituly.

Do budoucna bychom chtěli také řešit situaci v zatáčce před smuteční síní a hřbitovem, ale to je otázkou dalšího projektu, který by měl upravit tyto prostory a v rámci možností je oddělit od silnice a projíždějících vozidel.

 

6.Oprava chodníků v lokalitě Pod Hanuší:

Byly schváleny a vyčleněny prostředky na rekonstrukci chodníků na ulicích Slezská, Pod Hanuší (obě ulice) a Nádražní. Zároveň bylo zatím odloženo rozhodnutí o případném zjednosměrnění ulic Slezská a Pod Hanuší, tak aby se vyřešilo problematické parkování na těchto ulicích.

Součástí této rekonstrukce by snad mněla být také úprava křižovatky u obchodu Hruška, kde je momentálně velký vyasfaltovaný prostor. Nicméně v tomto směru není zatím žádný konkrétní projekt piřpraven.

Komentář:

Zásadní krok pro zkrášlení této lokality a zpříjemnění pohybu všech občanů. Chodníky v této nejvíce se rozrůstající lokalitě Hradce jsou v katastrofálním stavu, takže byl nejvyšší čas s tím něco udělat.

Co se týče zjednosměrnění, které bylo zatím odloženo, je důležité si uvědomit, že všechny vozidla, která parkují na těchto ulicích de facto porušují předpisy. Proto si dovolím apelovat na obyvatele, aby svá vozidla pokud možno parkovali ve svých zahradách. Pokud již přijede návštěva, aby parkovala tak, ať umožní průjezd vozidel včetně nákladních (hasiči), což se mnohdy bohužel neděje. Varianta jednosměrných ulic je připravena, a pokud se situace nezlepší, určitě bude potřeba ji znovu projednat.

O dost jednodušší je řešení situace na křižovatce ulic Pod Hanuší a Slezská (u obchodu Hruška), která je momentálně velice nepřehledná. Řidiči jedoucí ve směru od Hrušky přehlíží značku dej přednost v jízdě, myslí si, že jsou na hlavní, což přímý směr evokuje a dochází zde ke kolizním situacím.

Vše by mněl vyřešit trojúhelník zeleně, který jasně stanoví tvar křižovatky, průjezd vozidel a přednosti. Doufám, že se úpravu křižovatky podaří začlenit do rekonstrukce chodníků, ať máme vše hotovo při jednom kopání.

 

7.Lávka přes řeku Moravici u Pivovarských sklepů:

Byl projednán stav této lávky, která je zejména v letních měsících hojně využívána nejen našimi občany, ale také turisty. Bohužel technický stav lávky není dobrý a je potřeba řešit nápravu v co nejkratší době. Zastupitelé se nakonec dohodli na variantě rekonstrukce stávající lávky, tak aby byl zachován její ráz, který k této lokalitě již patří.

Komentář:

Každý si asi vzpomene na „houpačák“ na Hradci . Proto jsem rád, že se zatupitelé takto dohodli. Nejen, že se jedná o výrazně nižší náklady než, při výstavbě nové lávky, ale dojde k zachování technicky zajímavého řešení, které je určitým výrazným prvkem již pevně patřícím k Hradci. Předpokládané náklady cca 500 000,- Kč jsou podle mého mínění v rozumných mezích.

 

8.Aplikace Mobilní rozhlas – zvýšení informovanosti občanů města:

Zastupitelé se nakonec dohodli na využití jiných možností, jak zvýšit informovanost občanů. Jedná se o rozšíření stávajícího systému v rámci webových stránek města, a také využití aplikace knihovny a Informačního centra. Toto řešení bude ve výsledku stejně efektivní a bude využívat moderní aplikace pro chytré telefony, ale zároveň bude výrazně levnější než aplikace Mobilní rozhlas.

Komentář:

Těší mne, že většina zastupitelů vidím v tomto způsobu komunikace budoucnost a snaží se tak zlepšit dostupnost informací pro občany. Tento systém tak doplní klasický rozhlas v obcích a zároveň rozšíří možnosti městských internetových stránek. Důležité pro mne je, že to neznamená další systém, který někdo musí zvlášť „nakrmit“ informacemi, ale je plně implementován do již používaného řešení.

 

9.Opravy v MŠ Bohučovice:

Byly schváleny opravy v MŠ Bohučovice. Mělo by se jednat o investici v předpokládané výši 2 000 000,- Kč. Konkrétně o přemístění sociálního zařízení a další dispoziční úpravy, výměna oken a dveří, výměna stávajících rozvodů elektrické energie, nové rozvody vody a odpadů, výmalba budovy, zabezpečení statiky, vznik okapového chodníku kolem budovy a také vznik nového oválného chodníku

Komentář:

Touto tekoncstrukcí dokončujeme slíbené kroky ve směru zkvalitnění předškolní a školní výuky ve všech obcích a na Hradci. Budova v Bohučovicích je poslední, která „čekala“ na zásadnější opravy. Doufám, že rodiče, ale zejména děti ocení tyto kroky a hlavně, že se budou cítit lépe v příjemnějším prostředí školky.

 

10.Nová kotelna v MŠ Hradec nad Moravicí:

Zastupitelé byli informováni o špatném technickém stavu kotelny a variantách řešení. Rozhodli se pro kompletní rekonstrukci kotelny včetně nového kotle pro vytápění.

Komentář:

Jak již bylo uvedeno, postupně a systematicky se opravují všechny budovy MŠ a ZŠ s jasným cílem zajistit kvalitní, příjemné a zdravé prostředí pro naše děti. Investice cca 1 000 000 ,- Kč sice nebude zvenku vidět, ale určitě zpříjemní pobyt dětem a provozovateli finanční prostředky na vytápění.

 

11.Rekonstrukce smuteční síně:

Byl prodiskutován návrh předložený zastupitelům. Zastupitelé schválili finanční prostředky ve výši 5 000 000,- Kč na rekonstrukci smuteční síně s tím, že požadují další dvě varianty. O konkrétní podobě se tedy bude rozhodovat na únorovém jednání zastupitelstva města.

Komentář:

Diskuse k rekonstrukci smuteční síně byla místy opravdu zvláštní, nicméně naprostá většina zastupitelů nakonec schválila záměr tuto již ostudnou stavbu zrekonstruovat a jsem za to rád. Jak jsem psal již v bodu týkajícím se rekonstrukce chodníků Na Tylovách, jedná se o další krok k „rekultivaci“ této oblasti a zejména k možnosti důstojného se rozloučení se zesnulými.

 

12.Opravy komunikací v obcích:

Byly schváleny opravy komunikací v Domoradovicích, Žimrovicích a Bohučovicích. Oprava komunikace v Jakubčovicích byla odložena a byla uložena realizace průzkumu a důkladnější stavební příprava, před samotnou opravou.

 

13.Národní dům – rekonstrukce:

Vzhledem k tomu, že zatím není znám výsledek žádosti o dotaci na komunitní centrum, která by nám umožnila zrekonstruovat ND, bylo schváleno další odložení 3 mil. Kč na zvláštní účet pro rekonstrukci Národního domu. Máme tak nyní odloženo 6 mil. Kč „pro strýčka příhodu“.

Komentář:

Opět jsem rád, že naprostá většina zastupitelů souhlasí s tímto záměrem. Co mne ale nemile překvapilo, byla ztráta paměti paní tajemnice a paní Hyklové, odpovědné za projekty při dotazu na předpokládanou cenu rekonstrukce ND a vybudování komunitního centra v případě, že obdržíme dotaci. Nejprve si neuměly vzpomenout a následně uvedly částku 54 000 000,- Kč!

Při maximální teoretické výši dotace 20 mil. Kč se jedná o naprosto nesmyslný extrém, se kterým zastupitelé nebyli předem seznámeni. Dá se tedy předpokládat, že i v případě, kdy bude dotace přidělena, tak se nemusí odsouhlasit její přijetí. Pravděpodobněji se tedy zatím jeví postupná rekonstrukce Národního domu z vlastních prostředků města.

 

14.Streetworkout hřiště za sběrnou:

Nyní jsme ve fázi, kdy se připravuje projekt, který bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na realizaci hřiště. Rozpočet byl nvaýšen na 1,5 mil. Kč s tím, že se počítá také s umělým osvětlením hřiště a dalšími nezbytnými terénními úpravami v okolí.

Komentář:

Jako předkladatel jsem rád, že se tento záměr postupně posunuje směrem k realizaci. Lokalita Pod Hanuší je největší a jednou z nejvíce se rozvíjející lokalitou na Hradci, bohužel však naprosto postrádá občanskou vybavenost pro volný čas. Toto vnímám jako první významný krok k budoucí klidové zóně v této části našeho města.

 

15.Lokalita Městečko – revitalizace, komentář:

Tento bod sice nebyl součástí jednání tohoto zastupitelstva, nicméně jej považuji za zásadní. Dlouhodobě poukazujeme na velmi neutěšený stav na městečku. Zejména parkoviště přímo u národní kulturní památky považujeme za ostudu města a zámku. Bohužel dlouhodobě se nám nedaří situaci, přes pasivní odpor některých zúčastněných vyřešit. Kde je motivace pro ponechání parkování aut před zámkem nechám na posouzení čtenářů.

Nejen z těchto důvodů jsme navýšili zatím nevyčerpaný rozpočet z roku 2017 na 520 000,- Kč pro rok 2018, tak aby nebyly ze strany města a financí žádné překážky v realizaci pěší zóny na městečku. Věřím, že se nám vše podaří vyřešit ještě před samotným započetím turistické sezóny.

 

Závěrem:

Ne všechny zásadní věci byly projednávány na tomto jnedání zastupitelstva, proto pro přehlednost níže uvádím souhrnnou tabulku investic, které nás čekají v roce 2018. Některé investice byly schváleny již v rozpočtu roku 2017. Některé investice, například výstavba hasičské zbrojnice v Jakubčovicích, se musí předfinancovat z rozpočtu, ale je na ně dotace. Například zde se jedná o 90%. Položky, které by mněly být financovány dotací jsou označeny písmenem [D].

 

Investice Částka v rozpočtu*
zpracování digitálního pov. Plánu [D] 3 400 000 Kč
prostranství kolem nádraží [D] 350 000 Kč
budova nádraží ČD 800 000 Kč
výkupy pozemků Pod Hanuší 485 000 Kč
výkupy pozemků chodníky Jakubčovice 100 000 Kč
snížení energetické náročnosti vřejné osvětlení Hradec, Žimrovice 1 000 000 Kč
revitalizace lokality Městečko 520 000 Kč
rekonstrukce hasičské zbrojnice Jakubčovice [D] 8 000 000 Kč
zateplení a výměna oken - Opavská 197 3 600 000 Kč
dešťová kanalizace Bohučovice 1 500 000 Kč
výkup budovy (Rygal - Jakubčovice) 66 000 Kč
kulturní dům Domoradovice 2 000 000 Kč
prodloužení veřejného osvětlení - Domoradovice 490 000 Kč
veřejné osvětlení Filipovice 500 000 Kč
multifunkční učebna při ZŠ Žimrovice [D] 3 350 000 Kč
chodníky v lokalitě Pod Hanuší, Slezská, Nádražní, Na Tylovách 6 000 000 Kč
koupaliště - strojovna 1 500 000 Kč
MŠ Bohučovice - rekonstrukce 2 000 000 Kč
smuteční síň - rekonstrukce 5 000 000 Kč
MŠ Hradec - rekonstrukce kotelny 1 000 000 Kč
lávka přes řeku Moravici - pivovarské sklepy - rekonstrukce 500 000 Kč
streetworkout hřiště - lokalita Pod Hanuší 1 500 000 Kč
oprava opěrné zdi ul. Zámecká 2 000 000 Kč
finance na další možné projekty - rezerva 1 000 000 Kč
instalace herní sestavy Bohučovice - u stávající klubovny na hřišti 160 000 Kč
multifunčkní hřiště u ZŠ Hradec - místo stávajícího travnatého hřiště 2 000 000 Kč
oprava vozovky - Na Tylovách (úsek býv. obchod Lang - parkoviště u hřbitova) 1 500 000 Kč
chodník Kajlovec - kolem rybníka 350 000 Kč
Domoradovice - projekt + příprava  prodloužení komunikace 300 000 Kč
* Určená předběžná částka. Nemusí být čerpána v plné výši.

 

Autor: Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, z.s.