Rekonstrukce Leonardovy vyhlídky v zámeckém parku :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Rekonstrukce Leonardovy vyhlídky v zámeckém parku

Rekonstrukce Leonardovy vyhlídky v zámeckém parku

Pro mnohé z hradeckých občanů zcela jistě doposud neznámé místo. Ovšem jen zdánlivě. I moderní doba může přinášet stále nová a nová překvapení a informace k minulosti, a tak tomu bylo i v tomto případě.

Nikdo netušil, že naplánovaná kompletní rekonstrukce bezejmenného vyhlídkového místa v zámeckém parku přivede všechny zúčastněné na stopu nejen původního názvu, ale zároveň povede k objasnění doposud utajených jmen a pojmenování mnoha míst v zámeckém parku. Díky náhodě se podařilo odkrýt celou původní soustavu parkových architektonických prvků (můstků, vyhlídek a laviček) – dnes již dávno zmizelých a doplnit k nim na prozatím „slepé“ mapě všechny původní názvy. A jak k tomu všemu došlo ?

Leonardova vyhlídka po statickém zajištění zdí ještě bez zábradlí (foto: P.Havrlant)

Na počátku měsíce října bylo na popud kastelána zámku R. Přibyly započato s kompletní rekonstrukcí polorozpadlé vyhlídky na západní vyhlídkové terase hradeckého parku za Bílou věží. Vyhlídkové místo bylo ve špatném statickém stavu a bez původního zábradlí. Rovněž náletové dřeviny za posledních sedmdesát let proměnily původně vyhlídkové místo v téměř zarostlou houštinu. Na základě výběrového řízení bylo stavební firmou K.Štencela z Hradce nad Moravicí provedeno celkové stavební zajištění původních kamenných zdí, výztuž kamenného věnce a znovupoložení původního kamenného přístupového schodiště. Po konzultaci se zahradním architektem (autorem úprav) zámeckého parku Lubomírem Rychtárem bylo přistoupeno k rehabilitaci původního výhledu z vyhlídky.

Hlavní problém nastal v okamžiku, kdy si všichni zúčastnění položili otázku ? Jaké osadit na vyhlídku zábradlí ? Pamětníci si tento detail nepamatovali, fotodokumentace k tomuto místu parku neexistovala. Pracovníci zámku se proto dali do pátrání. Litografie R. Alta , uložená v zámeckých sbírkách, z pol. 19. století nabídla vodítko, jaké zábradlí vyrobit. Zároveň byla náhodou v Zemském archivu v Opavě, pracovníky zámku „objevena“ doposud neznámá, nepublikovaná mapa zámeckého parku z poloviny 19. století. Rozměrná, krásná, ručně kolorovaná mapa odhalila mnoho zajímavostí. Zídky, lavičky, vyhlídky, můstky i pamětní kameny v zámeckém parku dostaly na základě nových informací svá původní jména. V mapě na místě rekonstruující se vyhlídkové terasy se navíc skvěl nápis Leonhard’s Platz – volně přeloženo „Leonardova vyhlídka“. Shodou okolností byl v zámeckých sbírkách uložen pamětní kámen se stejným znějícím nápisem, aniž kdokoliv věděl kam vlastně patří.

Název samotný zřejmě upomíná na knížete (celým jménem) Karla Aloise Jane Nepomuka Vincenta Leonarda Lichnovského (1761 – 1814), majitele hradeckého zámku a m.j. hostitele L.v. Beethovena. Záhada názvu vyhlídky, resp. umístění pamětního kamene tak byla odhalena.

Slavnostní otevření vyhlídky 4.11.2010 : na snímku zleva R.Přibyla, P.Havrlant, Z.Řemelka, K.Štencel, L.Rychtar (foto : Šárka Borovcová)

V souvislosti s rekonstrukcí vyhlídky byl původní kámen (dle umístění na mapě) znovuosazen na původní místo. Osazením pamětního kamene byla také Leonardova vyhlídka dne 4.11. 2010 slavnostně otevřena. Dřevěné zábradlí z loupané kulatiny nakonec dle původních předloh a objevené dokumentace zhotovila fa Z. Řemelky z Hlubočce. Zbývá jen dodat, že rekonstrukce vyhlídky a překvapivý nález mapy vedl k tomu, že v rekonstrukci dalších pamětních míst v zámeckém parku se bude pokračovat také v roce 2011, což jistě ocení všichni návštěvníci, kteří do zámeckého parku zavítají.

Detail z nově „objevené“ mapy zámeckého parku s vyobrazením vyhlídky i s umístěním původního kamene – značeno červeně , (ZAO, fond Velkostatek Hradec)

Autor: (Petr Havrlant – Zámek Hradec nad Moravicí) 10.11.2010 havrlant@ostrava.npu.cz