Turisty milovaný Hradec nad Moravicí :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Turisty milovaný Hradec nad Moravicí

Turisty milovaný Hradec nad Moravicí

Malebné město s více než pěti tisíci obyvatel, nad kterým ční zámek Hradec nad Moravicí, je tvořeno nejen samotným Hradcem nad Moravicí, ale i dalšími sedmi integrovanými městskými částmi. Jsou jimi Kajlovec, Žimrovice, Jakubčovice, Bohučovice, Benkovice, Domoradovice a Filipovice. Atraktivitu zdejšího prostředí dokazuje i několik set tisíc turistů, kteří každoročně město navštíví.


Z městského vedení
 
  V současné době ve funkci starosty působí JUDr. Karel Valušek, který byl zvolen poprvé již v roce 2002, ale předsedou obce býval i za minulého režimu, kdy kandidoval za komunistickou stranu. Nyní působí jako člen volebního uskupení Nezávislých.
 
  Zastupitelstvo má dvacet jedna členů a rada je sedmičlenná. Voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnili komunisté, sociální demokraté, občanští demokraté, nezávislí a nestranní kandidáti. Členové všech těchto stran dnes působí v zastupitelstvu, přičemž největší zastoupení mají nezávislí a hned za nimi křesťanští demokraté.
 
  Vedení města zaměřuje svou pozornost především na sport, kulturu a turistiku. Podařilo se již vybudovat halu při místní základní škole. Dnes v ní nejen školáci mohou využívat prostory například pro míčové hry či cvičení. Cena za realizaci tohoto projektu se vyšplhala na třiadvacet milionů korun. Avšak fakt, že sportu je ve městě opravdu přáno, potvrzuje následující výčet objektů, které byly v nedávné době zřízeny. Další tři miliony totiž město investovalo do rekonstrukce koupaliště. Vznikla i dvě dětská hřiště, mini sportovní prostor v Kajlovci a chloubou Hradce je bezpochyby nový areál s pěti tenisovými kurty a dvěma hřišti na beach-volejbal, které se nacházejí poblíž stávajícího fotbalového hřiště. Součástí tohoto areálu je i bistro, šatny, posilovna a nafukovací hala, která umožňuje v zimních měsících  hru na dvou tenisových kurtech.  
 
  Avšak ani kulturní záležitosti nejsou opomíjené. Jedním z nejvýznamnějších počinů města v této oblasti je pořádání malířských symposií. Nejen pro tuto akci byla vedle kostela zrekonstruována budova bývalé národní školy. Dnes je využívána pro potřeby městské galerie, městského muzea a základní umělecké školy. Kromě obnovy staveb se město zaměřuje také na restaurování významných historických uměleckých památek, například plastik křížové cesty a kaple z  konce 19. století.
 
  Mezi nejzávažnější plány do budoucna patří odkanalizování města, protože kanalizace je vystavěná jen zčásti. Realizace projektu činí částku cca tři sta milionů korun, a město ji bude uskutečňovat spolu se sousední obcí Branka u Opavy. Podle této stavby se bude určovat objem všech investic v budoucích letech. Dalšími projekty, na které se město chce zaměřit, avšak jejich provedení bude závislé především na získání dotací, jsou úprava místních komunikací, zateplení mateřské školy a jiné opravy některých objektů. Starosta Valušek říká: „Snahy se zaměřují na veřejné prostory a to především v integrovaných částech města, kde nejsou všechny objekty zrovna v ideálním stavu, například chodníky potřebují opravu.“ Nyní se upravuje centrum Žimrovic, připravuje se vytvoření úhledné návsi v Kajlovci a v Jakubčovicích.
 
 
Škola a práce
 
  V místním školství působí hned pět organizací, z nichž tři jsou příspěvkovými organizacemi města. Mateřská škola má pět budov, a to přímo v Hradci nad Moravicí, dále v integrovaných částech Žimrovice, Kajlovec, Bohučovice a Jakubčovice. „O předškolní zařízení je velký zájem, takže máme plnou kapacitu téměř ve všech z těchto školek,“ říká starosta Valušek. Největší základní škola je samozřejmě přímo v  Hradci nad Moravicí a navštěvuje ji okolo čtyř set dětí. Základní škola prvního stupně se nachází v Žimrovicích, a tu navštěvuje asi třicet dětí.
 
  Zařízení, která nejsou přímo řízena městem, jsou církevní škola a základní umělecká škola. V té se učí asi 220 dětí. Starosta Valušek o těchto zařízeních pro děti a mládež říká: „O děti je dobře postaráno, ať už v ZUŠ nebo ve sportovních klubech. A to, že je péče města o mládež na přiměřené úrovni, se odráží i v minimálním počtu případů trestné činnosti.“
 
  Hradec nad Moravicí má to štěstí, že patří k městům s nejnižší nezaměstnaností. Jsou zde dvě velké firmy, které dávají práci velkému počtu občanů. Brano a.s., kde se produkují výrobky zejména  pro automobilový průmysl, zaměstnává zhruba 1120 zaměstnanců a počítá se s dalším navýšením pracovních sil. Druhou významnou firmou je Smurfit Kappa Czech s.r.o., papírenský závod v Žimrovicích. I tento podnik zaměstnává značné množství obyvatel Hradce a nabízí stále nové pracovní příležitosti.
 

Kulturní, sportovní a společenské vyžití
 
  Centrem kulturního vyžití je zrekonstruovaná budova bývalé národní školy. Malířská symposia zde město Hradec n. M. pořádá od roku 2003. Dříve však tuto akci organizoval zámek, který přešel pod vlastnictví státu, takže město teď pořádání zajišťuje samo. Symposium se koná v podzimních měsících a pravidelně se ho účastní okolo deseti malířů. V průběhu roku se v téže budově dělá mnoho zajímavých výstav významných malířů. V prvním podlaží stavby se pak nachází místní základní umělecká škola.
 
  V oblasti sportu zde působí tři velké tělovýchovné jednoty. První z nich je Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí, která se zaměřuje zejména na fotbal, tenis, volejbal. Jednotu tvoří i oddíly šachistů a turistů. Město jako vlastník areálu této TJ připravuje jeho rekonstrukci, aby podmínky pro sportování byly co nejkvalitnější. Tenisový areál spravuje sportovní klub Lama. Dalším spolkem je sportovní klub Hradec Podolí, jejíchž členové se zabývají turistikou a rekreačními sporty. Tělovýchovná jednota  Žimrovice provozuje pouze fotbalovou činnost. Také tam by se brzy měla vystavět nová tribuna, šatny a zázemí pro fotbalové týmy. V jednotlivých integrovaných částech jsou samozřejmě i další sportovní příležitosti. Nemalá možnost sportovního vyžití je i v hotelu Belaria.
 
  Mezi nejvýznamnější spolky ve městě patří bezpochyby hasiči. Ti mají v Hradci nad Moravicí velkou podporu města, nejen proto, že jejich činnost přetrvává v některých městských částech již více než 100 let. Plní totiž i kulturní a společenskou funkci, starají se o aktivní vyžití ve všech oblastech města. Pořádají plesy, akce pro děti a mnoho dalšího. Kromě spolků, které sdružují včelaře, zahrádkáře a osoby z dalšími tradičními zájmy, se v Hradci nachází i organizace seniorů a je jich hned několik. Starosta s potěšením dodává, že: „Fungují perfektně.“
 
 
Turismus a ubytování
 
  Starosta Valušek jako správný patriot říká: „Již po druhé světové válce byl Hradec kulturním centrem celého moravskoslezského kraje,“ a jistě se nemýlí. Důkazem je samotný místní zámek, asi největší magnet pro turisty. Celý objekt je v dobrém stavu a ročně ho navštíví okolo pětatřiceti tisíc návštěvníků. Kromě zámku zde však stojí za pozornost i jiné vysoce atraktivní zajímavosti. Například nově postavená rozhledna Šance v Jakubčovicích nebo údolí řeky Moravice, která se čtyřikrát ročně splavuje. Tato vodácká událost bývá tak lákavá, že zde během víkendu bývá i několik tisíc lidí. Zájem turistů o celé město je skutečně velký, podle neoficiálních údajů město navštíví každým rokem okolo 400 až 450 tisíc návštěvníků.
 
  Předpokladem pro takový nápor turistů je samozřejmě dostatečné ubytovací zařízení. A jeho kapacita je opravdu velká. Za zmínku stojí především hotel Belaria, hotel Sonáta, hotel Červený zámek a autokemp Kajlovec, navíc se zde nacházejí i menší penziony. Starosta dodává: „Od minulého režimu počet ubytovacích míst sice klesl, přesto je tu na poměry našeho města  ubytovacích kapacit dostatek.“Převzato z : www.iopavsko.cz