VIDEO: 10. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ze dne 14.12.2015 :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

AKCE
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

VIDEO: 10. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ze dne 14.12.2015

VIDEO: 10. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ze dne 14.12.2015
Dne 14.12.2015 se konalo 10. zasedání zastupitelstva města, které projednalo celkem 31 bodů jednacích. 

V případě zájmu můžete jednání zastupitelstva zhlédnout ze záznamu, který je k dispozici níže. Pod videem na serveru YouTube je zveřejněn program s aktivními odkazy na jednotlivé body.

Upozorňujeme, že zveřejněný obsah není závazný a nejedná se o úředně ověřený záznam, ale o souhrn základních informací z jednání zastupitelstva. Proto mohou být použity nepřesné nebo neúplné výrazy či názvy institucí, zejména s cílem jednoduchosti, případně může být záznam upraven s ohledem na ochranu osobních údajů zejména ve vztahu ke zákonu č. 101/2000 Sb.
 
PROGRAM:
17:09 - Bod č. 1 - Projednání rozpočtových opatření na rok 2015
 
31:36 - Bod č. 2 - Výsledky hospodaření  a stavy účtů
 
35:45 - Bod č. 3 - Stanovení limitu dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 
37:37 - Bod č. 4 - Návrh rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2016
 
2:26:41 - Bod č. 5 - Zplnomocnění starosty, místostarosty a rady města
 
2:29:19 - Bod č. 6 - Zřízení věcného břemene služebnosti – odstavná plocha pod zámkem
 
3:31:22 - Bod č. 7 - Zřízení věcného břemene služebnosti – Pod Hanuší
 
2:35:42 - Bod č. 8 - Zřízení věcného břemene služebnosti a odškodnění – Žimrovice
 
2:44:18 - Bod č. 9 - Darování pozemku v Domoradovicích – chodníky
 
2:46:39 - Bod č. 10 - Darování pozemku v Žimrovicích – krajnice ulice Žimrovická
 
2:48:38 - Bod č. 11 - Žádost o bezúplatný převod pozemků – Lesy České republiky
 
2:50:16 – Bod. č. 12 - Žádost o odkoupení obecních pozemků v Žimrovicích
 
2:56:24 - Bod č. 13 - Žádost o koupi pozemků v Záviliší
 
2:58:06 - Bod č. 14 - Žádost o směnu pozemků – Opavská lesní, a.s.
 
3:06:15 - Bod č. 15 - Smlouva o spolupráci při hospodaření v obecních lesích
 
3:08:56 - Bod č. 16 - Navrácení majetku TJ a majetkoprávní narovnání
 
3:48:02 - Bod č. 17 - Obecně závazná vyhláška o odpadech
 
3:58:49 - Bod č. 18 - Informace o hospodaření DSO obcí  - ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy
 
4:00:26 - Bod č. 19 - Smlouva o vložení majetku město do DSO - ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy
 
4:02:26 - Bod č. 20 - Výše stočného pro rok 2016 – Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy
 
4:04:03 - Bod č. 21 - Podání žádosti o dotaci na projekt – Zateplení a výměna oken MŠ Jakubčovice
 
4:21:25 - Bod č. 22 - Podání žádosti o dotaci na projekt – Zateplení a výměna oken MŠ Žimrovice
 
4:25:19 – Bod č. 23 – Podání žádosti o dotaci na projekt - KD Domoradovice - stavební úpravy, zateplení, výměna oken, změna zdroje tepla
 
5:13:41 – Bod č. 24 – Informace o stavební činnosti
 
5:24:31 - Bod č. 25 - Plán jednání zastupitelstva a rady města
 
5:29:00 - Bod č. 26 - Projednání úprav silnice I/57
 
5:45:54 - Bod č. 27 - Převedení majetku města do správy TS Hradec
 
5:53:04 - Bod č. 28 - Převedení finančních prostředků z rozpočtu TS Hradec
 
5:55:38 – Bod č. 29 - Dodatek k pojistné smlouvě
 
5:58:06 – Bod č. 30 - Informace o službách advokáta města Mgr. Pospiecha
 
6:07:39 - Bod č. 31 - Informace o dodavateli elektrické energie
 
6:16:00 – Připomínky a podněty členů zastupitelstva

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí