VIDEO: 6. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

VIDEO: 6. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí

VIDEO: 6. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí

Publikováno: 16.6.2015

Dne 8.6.2015 se konalo 6. zasedání zastupitelstva města, které projednalo celkem 37 bodů jednacích. Usnesení z jednání zatím není k dispozici.

V případě zájmu můžete jednání zastupitelstva zhlédnout ze záznamu, který je k dispozici níže. Pod videe na serveru YouTube je zveřejněn program s aktivními odkazy na jednotlivé body.

Upozorňujeme, že zveřejněný obsah není závazný a nejedná se o úředně ověřený záznam, ale o souhrn základních informací z jednání zastupitelstva. Proto mohou být použity nepřesné nebo neúplné výrazy či názvy institucí, zejména s cílem jednoduchosti, případně může být záznam upraven s ohledem na ochranu osobních údajů zejména ve vztahu ke zákonu č. 101/2000 Sb.

 

PROGRAM:

Kontrola usnesení - připomínka ke statutu výborů zastupitelstva města

Kontrola usnesení - chybějící informace k dodatku smlouvy o pronájmu sportovišť

Bod č.1 - Odpisy příspěvkových organizací města

Bod. č. 2 - Rozpočtová opatření na rok 2015

Bod. č. 3 - Výsledky hospodaření města a stav účtů k 31.5.2015

Bod. č. 4 - Návrh závěrečného účtu města k 31.12.2014

Bod. č. 5 - Schválení účetní závěrky města k 31.12.2014

Bod č. 6 - Refinancování úvěru města

Bod č. 7 - Územní plán změna č. 2 - požadavek o změnu v k.ú. Hradec nad Moravicí. Změna užívání pozemků.

Bod č. 8 - Územní plán změna č. 2 - požadavek o změnu v k.ú. Hradec nad Moravicí. Pozemky v areálu bývalého zemědělského družstva.

Bod č. 9 - Územní plán změna č. 2 - rozšíření dobývacího prostoru kamenolomu Bohučovice

Bod č. 10 - Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu

Bod č. 11 - Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy

Bod č. 12 - Informace o hospodaření Dobrovolného svazku obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy a informace o realizaci projektu odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy

Bod č. 13 - Přijetí dotace - Cyklostezka v berme řeky Moravice. Jedná se o vybudování cyklostezky pod mostem (silnice I/57) a její vyústění před mostkem na koupaliště.

Bod č. 14 - Žádost o převod pozemků na město. Jedná se o areál chovatelů na ulici Bohučovické.

Bod. č. 15 - Prodej uvolněného městského bytu Na Tylovách

Bod. č. 16 - Financování projektu "velké tribuny" společně se zajištěním financování provozu tribuny

Bod. č. 17 - Přijetí dotace na zateplování a výměnu oken budovy v užívání Technických služeb (bývalá budova Městského úřadu)

Bod. č. 18 - Plán financování obnovy vodohospodářského majetku ČOV Žimrovice na roky 2015 - 2024

Bod. č. 19 - Informace o stavební činnosti

Bod. č. 20 - Žádost o prodej obecního pozemku v Hradci nad Moravicí

Bod. č. 21 - Nabídka pozemků k odprodeji městu Hradec nad Moravicí. Pozemky v lokalitě Pod Hanuší, které mohou být v budoucnu využity jako přístupová komunikace.

Bod. č. 22 - Žádost o prodej části pozemku v Žimrovicích

Bod. č. 23 - Bezúplatný převod zastavěného pozemku v Domoradovicích (pod kulturním domem)

Bod. č. 24 - Odkoupení části pozemku v Domoradovicích

Bod. č. 25 - Odkoupení části pozemku v Hradci nad Moravicí. V areálu bývalého ZD.

Bod. č. 26 - Žádost o odkup pozemků a majetkové narovnání. Jedná se o předzahrádku restaurace Sport a další pozemky v lokalitě kolem hřiště TJ Hradec nad Moravicí.

Bod. č. 27 - Směna pozemků v Hradci nad Moravicí. Jedná se o směnu pozemků pod Lesními Albrechticemi (lesní pozemky) za pozemky u odbočky na Benkovice.

Bod. č. 28 - Darování pozemků v Domoradovicích. Jedná se o pozemky pod novými chodníky.

Bod. č. 29 - Nabídka pozemků k odprodeji. Pozemky v areálu bývalého ZD (nyní 1. Hradecká zemědělská, a.s.)

Bod. č. 30 - Odpis nedoplatků pro nedobytnost

Bod. č. 31 - Přijetí dotace na pořízení nákladního automobilu (nosič kontejnerů) pro TS Hradec nad Moravicí

Bod. č. 32 - Přijetí dotace - IT vybavebí (HW a SW) pro Městský úřad Hradec nad Moravicí

Bod. č. 33 - Vyřazení majetku města. Hrací prvky - dětská hřiště

Bod. č. 34 - Zpráva o činnosti Kontrolního a Finančního výboru

Bod. č. 35 - Informace Osadního výboru Jakubčovice o stavu obce a prioritách rozvoje obce.

Bod. č. 36 - Zvýšení četnosti zastupitelstev. Interval cca 45 - 50 dní mezi jednotlivými zastupitelstvy.

Bod. č. 37 - Podněty a připomínky zastupitelů (DISKUSE)