Zasedání zastupitelů málem skončilo neúspěchem :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Zasedání zastupitelů málem skončilo neúspěchem

Zasedání zastupitelů málem skončilo neúspěchem

Minulé úterý proběhlo v budově městského úřadu v Hradci nad Moravicí poslední zasedání zastupitelů před novými volbami. Jedním z hlavních bodů zasedání, byla diskutovaná výstavba kanalizace v Hradci nad Moravicí a Brance u Opavy.

Hned první bod jednání však skončil neúspěšně, když po zhruba čtyřiceti pěti minutách jednání zastupitelé rozhodli nepodpořit podpis smlouvy mezi Ministerstvem životního prostředí a spolkem obcí Hradec nad Moravicí a Brankou u Opavy. Ministerstvo má totiž připraveno na tuto akci 200 miliónů Kč a čeká se pouze na podpis pověřené osoby. Pokud se nepodaří podepsat tuto smlouvu do jednoho měsíce, hrozí prodražení stavby, neboť skončí zákonná lhůta, ve které stavební firma nemůže zvedat cenu za dílo.

Z řad veřejnosti vystoupil k bodu kanalizace pan Richard Vacula, který přednesl zastupitelům několik bodů z otevřeného dopisu ohledně výstavby kanalizace. Bohužel zastupitelé jeho slova odbyli s tím, že pokud má potvrzené informace o korupci, prodražení stavby, nebo špatně zpracovaném výběrovém řízení stavební firmy, má se obrátit přímo na Policii.

Poté proběhlo již samostatné hlasování k tomuto bodu. Deset zastupitelů bylo pro podpis smlouvy a 9 proti. Pro získání mandátu k podpisu smlouvy chyběl pouze jeden hlas. Například RNDr. Tomáš Grim odůvodnil svůj nesouhlas tím, že smlouvy dostal do rukou pozdě a neměl dostatečné množství času pro prostudování veškerých podkladů, proto podpis smlouvy nepodpořil.

Po deseti minutové přestávce následovalo nové hlasování ohledně prvního bodu. Zastupitelé nakonec odhlasovali, že chtějí vystavět kanalizaci v Hradci nad Moravicí a další dodatky k bodu jedna proberou až 5. října od 17 hodin na mimořádném zasedání zastupitelstva, které odhlasovali všichni zastupitelé.

Jedním z dalších bodů jednání, byla i stížnost paní Steuerové na sběrnu surovin u vlakového nádraží. Stěžnost se týkala nadměrného hluku z přilehlé sběrny druhotných surovin. Na zastupitelstvu vystoupili nejen iniciátoři stížnosti, ale také majitel sběrny. Zastupitelé vyhověli stěžovatelce a nařídili majiteli sběrny, aby hluk omezil. Bohužel v zápisu už chybí, jak by k tomu mělo dojít, popřípadě jestli hrozí provozovateli jakékoliv sankce.

Autor: (Alexander Černý) 28.9.2010

Upozornění:

Komentáře vyjadřují názory čtenářů nikoliv redakce. Diskuse není redigována či moderována. Redakce serveru neovlivňuje její obsah. Vyhrazuje si však právo příspěvky odstraňovat. Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které jsou neplacenou reklamou a které poškozují jméno serveru www.hradecinfo.cz. U svého příspěvku nezapomeňte uvést jméno a příjmení. Jinak se bude jednat o porušení pravidel a příspěvek bude smazán.

Diskusní téma: Zasedání zastupitelů málem skončilo neúspěchem

Datum: 10.10.2010

Vložil: Tomáš Demel

Titulek: Informace o provozu sběrny surovin

Vážení čtenáři,

rád bych Vás informoval o nynějším provozu sběrných surovin v lokalitě Pod Hanuší. V poslední době opět vznikla stížnost na hluk vycházející ze sběrny, tato stížnost nebyla nijak ověřena, zda opravdu byly porušeny legislativní normy hluku. Stížnost byla postavena na nesmyslných výmyslech a lžích. Ostatně v okolí sběrny dochází k dostavbám nových rodinných domků, v poslední době zde firma Opavská lesní a.s. vagónovala po dlouhou dobu dřevo a mezi ulicí Opavská a kolejištěm docházelo k demolici a následně výstavbě domku. Stěžovatelé by se měli nejdříve obhlédnout okolí sběrny, co se tam vlastně děje a poté zvážit, zda podat stížnost na provoz sběrny. Dnes je provoz sběrny upraven tak, aby zde nedošlo k žádným pochybením z hlediska legislativních hlukových norem.

Na zasedání zastupitelů ze dne 21.9.2010 došlo k jednání ohledně sběrny, ale nijak ve zvláště velkém projevu. Pro informace, týkající se úpravy provozu sběrny Vám zde přikládám opatření proti hlučnosti, který měli k dispozici zastupitelé.

Návrh opatření proti snížení hlučnosti
( krátkodobé ) , ( dlouhodobé )


DEM – SUR, Jaroslav Demel
Nakládání s odpady
Pod Hanuší 690
74741 Hradec nad Moravicí

a

MěÚ Hradec nad Moravicí
Opavská 265
747 41 Hradec nad Moravicí

Odbor výstavby, územního plánování a investic
Vedoucí : Ing. Antonín Dulava
Předem se omlouváme za zvýšený pohyb strojního zařízení v poslední době. Na provozovně docházelo k technickým úpravám týkajícím se vyčleněním výkupní plochy pro kovový odpad a umístěním dalších kontejnerů pro skladování těchto surovin a k úklidům prostorů pro výkup papíru a barevných kovů.
Na základě dohody majitele firmy DEM – SUR, která provozuje výkup druhotných surovin na provozovně Hradec nad Moravicí se sídlem na ulici Pod Hanuší 690 a s MěÚ Hradec nad Moravicí, Odborem výstavby, územního plánování a investic zastoupeného Ing. Antonínem Dulavou postupně dochází k patřičným opatřením proti snižování hlučnosti.
Rádi bychom si s občany žijícími v okolí sběrny udrželi dobré vztahy, snažíme se proto, dobrou cestou řešit případné spory, které souvisí se zvýšeným hlukem při výkupu železných kovových odpadů. Z hlediska hluku nepřekračujeme legislativní hygienické limity, přesto navíc nacházíme nová řešení k dosažení ještě nižších hodnot hlukových limitů danými legislativou. Jakékoliv návrhy nebo námitky k tomuto opatření se snahou prodiskutujeme s občany města Hradec nad Moravicí osobně.

Provoz sloužící jako výkupna a částečná úpravna kovových odpadů :
Provoz sběrny byl již postupně omezen o odvoz kovových, železných odpadů odběrateli s nakládkou za použití těžké techniky ( kamionová doprava, nakládka za pomocí hydraulické ruky ) příliš zdlouhavá hlučná nakládka, nyní je situace nakládky železných odpadů řešena mnohem jednodušeji. Na provozovně se nachází rozmístěny kontejnery, označeny cedulkami jednotlivých druhů kovových odpadů dle katalogu, do kterých zákazník po zvážení dovezeného železného šrotu tuto surovinu ručně ukládá a třídí za pomocí obsluhy zařízení odpovědné za důkladné přetřízení kovu, aby zabránila dalším přebytečným hlučným manipulacím. Jelikož kontejnery jsou menšího obsahu k jejich dostatečnému naplnění je třeba šrot utlačit nakladačem, což je otázkou cca. 15 min. 4x – 5x denně. Po naložení kontejneru surovinou je odvoz zajištěn nákladním automobilem s max. nosností do 12 tun, nehlučná nakládka cca. 5 min. maximálně 2x – 3x denně. Po odvozu je přistaven prázdný kontejner. Touto formou nakládky zabráníme dřívějším hlučným házením suroviny na panelovou plochu a opětovnou nakládkou za pomocí těžké techniky ( kolového nakladače s hydraulickou rukou ) na korbu nákladního vozu s max. nosností do 26 tun cca. 2x – 4x denně. Může nastat situace, že zákazník přiveze větší množství železného šrotu ( např. traktorovou vlečku ), v tomto případě po zvážení obsahu nákladu vysype šrot na nyní již určené místo panelové plochy, ze které bude probíhat převážně ruční nakládka a třízení do kontejnerů. Pouze při nadměrně větších částech železného šrotu ( pece, vodní nádrže, části strojů a zařízení … atd. ), dá se říci, předměty, které obsluha zařízení neunese ručně, bude zapotřebí použití kolového nakladače s hydraulickou rukou k naložení suroviny do kontejneru. Použití zdvihacího nakládacího stroje v takových případech bude nutná. Snažíme se však s většími dodavateli domluvit odběr kovových odpadů přímo na místě vzniku odpadu, tedy přímo u zákazníků, pomocí mobilního svozu našimi vlastními vozidly, abychom zabránili a snížili odběr většího množství železného šrotu do zařízení, který pak bude odvezen přímo k odběratelům. Dle katalogu odpadů vykupujeme různé druhy kovového odpadu, některé z nich vyžadují úpravu ( stříhání, řezání za pomocí řezací soustavy – kyslík, propan butan, lisování ) po které je teprve možný prodat odběrateli. Úpravu uvažujeme omezit na kratší doby cyklu. Mezi hlučnější úpravy zahrnujeme stříhání ocelových profilů a trubek, tady upravíme dobu použití stroje a to vždy v dopoledních hodinách od 9.30 – 11.30 hodin cca. 3x – 4x týdně, k dodržení těchto intervalů slouží provozní deník stříhacího zařízení. Řezání řezací soustavou nepatří mezi velké zdroje hluku, bude prováděno dle potřeby 2x – 3x týdně. Na provozovně docházelo k rozbíjení odpadu strojů a zařízení ( velkokusové litiny ) nakladačem, nyní je veškerý odpad tohoto složení ukládán do kontejneru ručně nebo za pomocí vysokozdvižného motorového vozíku v případě rozměrnějších a těžších kusů. V zařízení se nachází lis sloužící k slisování odpadu papíru, je umístěn v dřevěné hale. Při lisování papírového odpadu také nedochází ke zvýšenému hluku, přesto upravíme dobu lisování a to v PO,ÚT – 8.30 – 16.00 hodin, ST – 8.30 – 14.00 hodin, ČT,PÁ – 8.30 – 16.00 hodin, SO - 8.00 – 11.00 hodin. Odpadní papír ( převážně odpad z kartonů ) je navážen do haly našimi vozidly cca. 3x – 4x denně, kde je vysypán, poté vozidlo opustí zařízení. Omezíme příjezdy a to v týdnu max. do 18.00 hodin. Výkup dodavatelům bude umožněn pouze v pracovní době a to : PO,ÚT – 9.00 – 16.30 hodin, ST – ZAVŘENO ČT,PÁ – 9.00 – 16.30 hodin, SO – 8.00 – 11.00 hodin, v sobotu při výkupu nebude používán kolový nakladač ani stříhací zařízení. Za dodržení úpravy provozu bude pověřena odpovědná osoba zapsána na ceduli upravující pracovní dobu.
Provoz sloužící pouze jako výkupna :
V Opavě jsme si pořídili pozemek, který se nachází v průmyslové zóně. Zde plánujeme vybudovat zařízení sloužící ke sběru druhotných surovin a jejich následné úpravě. Zařízení sběrny v Hradci nad Moravicí bude tedy sloužit pouze k výkupně kovového odpadu, barevných kovů a papíru, kde kovové odpady budou pouze ukládány do kontejnerů dle druhu ručně nebo za pomocí zdvihacího motorového zařízení. Plánujeme dokoupit kontejnery potřebné na každý vykoupený druh suroviny, aniž by bylo zapotřebí ji upravovat jakoukoliv technikou. Stroje na zpracování železného šrotu budou přemístěny na nově vybudovaný provoz v Opavě. Také větší dodávky ( traktorové vlečky … atd. ) budou soustředěny tam.

Datum: 10.10.2010

Vložil: vitalij orlov

Titulek: Re: Informace o provozu sběrny surovin

Dobrý den,
jsem sice z Hradce, ovšem z opačného konce. O petici jsem slyšel. Bližší okolnosti neznám. Už nevím, s kým jsem se o tom bavil, ale pamatuji si, že jsme došli k závěru, že je to problém vlastníků pozemků. Ti si nedávno předmětné pozemky koupili, přestože o existenci sběrny předem věděli a tudíž měli s hlukem či podobným jiným omezením počítat. A to se mělo odrazit i na ceně těchto pozemků.

Datum: 11.10.2010

Vložil: Richard Vacula st.

Titulek: Re: Informace o provozu sběrny surovin

Můj názor je, že tyto problémy by nenastaly, pokud by už dávno byl pořízen kvalitní územní plán města.

Ta sběrna by tam prostě nebyla v minulosti povolena.

I největšímu troubovi přeci muselo být jasné, v jakých lokalitách se do budoucna může Hradec rozvíjet, co se rodinného bydlení týká.

Dnešní spory jsou důsledkem chybných rozhodutí a nekvalitní práce v letech minulých.

Datum: 11.10.2010

Vložil: Tomáš Demel

Titulek: Re: Re: Informace o provozu sběrny surovin


Ano, souhlasím . Jenže město Hradec nám bývalou sběrnu prodalo za podmínky, že zde dále budeme provozovat sběrnu druhotných surovin. Za dobu rozvíjení jsme zde vynaložili nemalé finanční částky. A nyní by nejraději sběrnu zrušili z důvodu, že se tam nehodí. Proč bychom měli souhlasit. Navíc město z nás a společnosti Ekokom obdrží cca. 1 mil.korun ročně, několikrát vyhrálo soutěž ve sběru papíru. Provoz sběrny jsme upravili tak, aby byla v souladu s legislativními normami. Lidé z novostaveb si nestěžují, pouze jedna osoba, paní Steuerová z Opavské ulice, přešs kterou jezdí 24 hodin denně tisíce automobilů.

Datum: 12.10.2010

Vložil: Vacula st.

Titulek: Re: Re: Re: Informace o provozu sběrny surovin

Já Vám rozumím
Chyba byla už při samotném prodeji.
Já pamatuji na doby, kdy u nádraží byl dřevosklad, probíhala nakládka a vykládka uhlí a papírny ve velkém překládaly zboží.

Tenkrát to byla průmyslová část města.

Jenže jsme se dostali za ta leta někam úplně jinam.

Je těžké dnes po chybných rozhodnutích ze strany města dělat nápravu, protože to poškodí zase někoho jiného, kdo pracoval a investoval do svého podnikání.

Ale mělo by to být poučením pro budoucnost, že rozhodnutí se nedělají lehkovážně a že ovlivní životy spoluobčanů na řadu let.