Změnilo se něco od nástupu nového vedení města? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Změnilo se něco od nástupu nového vedení města?

Změnilo se něco od nástupu nového vedení města?

Od podzimních voleb do zastupitelstva města Hradce nad Moravicí uplynulo už mnoho dnů a měsíců. Spousta občanů se začala ptát, co nové zastupitelstvo a vedení města stihlo za tři měsíce od nástupu do funkcí prosadit? Jaké kroky ze svého programu již spustili? S tímto dotazem jsme se obrátili na místostarostu města Hradce nad Moravicí Mgr. Jana Špičku.

 „Nástup do funkce bych přirovnal k naskočení do jedoucího vlaku. Spousta nových informací,  většina věcí již byla rozpracovaných, a já bych nerad  okamžitými zásahy či neuváženými  změnami působil destruktivně. Nic méně dílčí výsledky už jsou, tak např. po několika letech se nekrátil rozpočet na školství;  podařilo se prosadit příspěvek pro rodiče na volnočasové aktivity dětí; v rámci Euroregionu Silesia jsme podali projekt“ Bavíme se více, se sportem bez hranic“;  připravujeme grantový systém na podporu místních sdružení a spolků, dále pak pracujeme na zlepšení  informovanosti občanů o dění na MÚ v Hradeckých novinách, což se doufám projeví už v 2. čísle. Spousta dalších věcí je ve fázi vizí a příprav, ale zmiňovat je by bylo předčasné“, uvedl Špička.

Mnohé politické strany měly ve svém volebním programu zkvalitnění informovanosti občanů. Tento krok však žádné viditelné výsledky nepřinesl. Například pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů města konaného minulý týden v pondělí, byla zveřejněna pouze na vývěsce města, nikoliv však na online vývěsce na oficiálních stánkách města.  Požádali jsme proto o vyjádření Mgr. Jana Špičku.

„Podle dostupných pramenů tato informace na městském webu byla, a sice  v okně úřední deska, kam byla vložena  18.02.2011 ve 12.50, kde byla  až do 28.02.2011, tedy do dne konání zastupitelstva. Pak také pod Samosprávou – program jednání ZM, byl uveden celý program jednání s datem a hodinou“, uvedl místostarosta města.

Nám se bohužel tato informace před zasedáním zastupitelstva na webu města nepodařila nalézt a dle reakcí čtenářů, jsme nebyli sami. Pan Špička však přislíbil, že by v budoucnu mělo dojít k určitým změnám ve struktuře webu a jeho přepracování do přehlednější podoby.

A jaké zásadní kroky čeká město v tomto roce?

„Určitě je to plynulý průběh prací na stavbě kanalizace a ČOV pokud možno s co nejmenším negativním dopadem na občany Hradce, dále  dokončení již rozjetých akcí (chodníky Žimrovice, tribuna Žimrovice a další),  již zmiňovaný grantový systém podpory místních sdružení, vybudování dětského hřiště, dále připravujeme architektonickou soutěž na rekonstrukci Národního domu, chtěli bychom zajistit zvýšení bezpečnosti občanů nejen v oblasti silničního provozu (radar, kamerový systém) a také zajistit svah u hřbitova proti dalšímu sesouvání“,  dodal Špička.

 „Kromě již zmiňované kanalizace a čistírny odpadních vod, je to především zlepšení informovanosti občanů pomocí nových internetových stránek a Hradeckých novin, zavedení elektronických aukcí u zakázek nad 50 000,- Kč, revize obecně závazných vyhlášek, příprava a schválení podmínek na  podporu místních společenských sdružení, spolků apod.  na bázi poskytovaných grantů. To znamená odklon od plošné podpory všech žadatelů k podpoře jen těch nejlepších nápadů a akcí, které budou přínosem pro obyvatele našeho města“, sdělil starosta města Ing. Karel Hanák.

Má Hradec nad Moravicí dlouhodobý plán, kam by mělo město směřovat v nadcházejících desetiletích?

„Každá z volebních stran měla svůj program. Do zastupitelstva se dostalo devět volebních stran, žádná z nich nedostala takovou podporu, aby mohla svůj program samostatně uskutečnit. Vše bude záležet na ochotě spolupracovat. Doposud bylo zvykem, že po volbách se činnost zaměřila napříč  volebními subjekty, především na řešení těch nejdůležitějších problémů, které město  má. Nemám důvod si prozatím myslet, že tomu tak nebude i v tomto volebním období.  Určitě budeme navazovat na vše dobré, co se podařilo a co mělo podporu občanů. V dlouhodobém pohledu vycházíme i ze strategického plánu, do kterého byly zapracovány i názory občanů získané anketou. Mnohé se pochopitelně odvíjí od finančních možností, tedy od rozpočtu města“ uvedl Ing. Karek Hanák.

Nový grantový systém

Nové nápady spojené s bezpečností na Hradci a grantovým systémem ve městě přednesli členové SNK Za lepší Hradec, kteří prostřednictvím svého zastupitele Vladimíra Poláška informovali před 14 dny zástupce města o svých návrzích na změny.

Členové Za lepší Hradec přišli celkem se třemi návrhy na zkvalitnění bezpečnosti a rozvoje kultury v Hradci nad Moravicí a jeho okolí. První z nich byl návrh na realizaci osvětlení zbývajících přechodů pro chodce v Hradci nad Moravicí, dále pak zakoupení mobilního radaru, kterým lze mobilně měřit rychlost vozidel. Poslední návrh se týkal vytvoření grantového systému pro přidělování peněz organizacím, spolkům a dalším subjektům a jednotlivcům, kteří mají zájem vytvářet činnost v Hradci nad Moravicí a jeho okolí. Vypracování podoby grantového systému v současné době připravuje Petr Havrlant společně s Janem Hrbáčem a Lukášem Machurou.

Nový grantový systém má zrušit současný způsob rozdělování finančních prostředků, který je nastaven tak, že každý žadatel dostane stejnou část finančního příspěvku, tak aby byly uspokojeny všechny požadavky. V minulém roce se roční příspěvek na sdružení a spolky v Hradci nad Moravicí pohyboval okolo 3 000 Kč. Tento systém bohužel nenutí příjemce dotací vytvářet nové zajímavé projekty.

Nový systém by měl být nastaven tak, aby nebyly finanční příspěvky přidělovány plošně, ale její výše se odvíjela od přínosnosti daného projektu. Grantový systém by měl začít fungovat začátkem roku 2012. O přesnější podobě navrhovaného systému Vás budeme informovat v dalším článku.

Autor: (Alexander Černý) 11.3.2011

Diskuzi k článku naleznete na facebooku.